• Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021
   • Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

   • 15.03.2022 11:13
   • Členovia Žiackej školskej rady Erik Koky z III.C a Daniel Kubovčík z I.ADNŠ, boli ocenení za činnosť, aktivity a prínos v Žiackej školskej rade v kategórii Aktívny mládežník v Žilinskom kraji. Oceňovanie sa udeľovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera.
   • Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudkého prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite. Žiaci, ktorí boli ocenení sa aktívne podieľajú na činnostiach a aktivitách organizovaných školou a Radou mládeže Žilinského kraja.

    Erikovi a Danovi srdečne blahoželáme a prajeme im veľa síl a chuti do ďaľšej činnosti.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022