• Úspešná Burza kníh
   • Úspešná Burza kníh

   • 01.04.2019 15:00
   • Žiacka školská rada pri príležitosti Marca - mesiaca knihy usporiadala Burzu kníh, ktorá sa tešila veľkému záujmu zo strany čitateľov. Na predaj bolo ponúknutých 152 kníh rôzneho žánru.
   • Burza kníh poslúžila, ako inšpirácia pre zážitkové vyučovanie v predmete slovenský jazyk a literatúra, ako aj pri vyučovaní v predmete OXR grafika, kde žiaci vytvorili letáky s citátmi o kníhách. Niektoré knihy si našli svoje miesto aj v školskej knižnici. Burzu kníh  navštívili deti prvého stupňa so ZŠ Miloša Janošku, ktoré prejavili veľký záujem o knihy. Svoju empatiu a sociálne cítenie k deťom preukázali aj naši žiaci, ktorí im knihy zakúpili.

    Žiacka školská rada ďakuje všetkým učiteľom, majstrom OV, pracovníkom školy a žiakom, za spoluprácu. Sme radi, že máme v našej škole priestor pre zmysluplné aktivity.

      

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022