• ŽŠR za odmenu v Národnej rade SR a Národnej banke Slovenska
   • ŽŠR za odmenu v Národnej rade SR a Národnej banke Slovenska

   • 12.04.2019 07:53
   • Žiacka školská rada bola zapojená do Olympiády stredných škôl, ktorú organizovala Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja. V olympiáde, do ktorej sme sa zapojili boli veľmi úspešný. Za odmenu sme sa dostali do Národnej rady SR a Národnej banky Slovenska. ŽŠR zastupovali žiačky Dominika Bukovinská III.C a Eliška Mikušová I.B .

   • Tieto žiačky aj spolu s ostatnými žiakmi stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja navštívili Národnú banku Slovenska, ktorú mali spojenú s prednáškou na tému Úlohy NBS po vstupe do Euro systému. Neskôr sa  presunuli do NRSR , kde si mohli pozrieť aj otvorené rokovania s poslancami. Zážitok pre nich bol, keď na chodbách NRSR stretli Borisa Kolára, alebo predsedu NRSR Andreja Danka, a  taktiež nedočkavých novinárov, ktorí striehli na poslancov. V NRSR prebehla aj diskusia s poslancom Igorom Janckulíkom.

    Dievčatá sa vrátili obohatené o vedomosti  a skúsenosti, spoznali nových ľudí z iných ŽŠR a sú radi, že mohli zastupovať a tiež zviditeľňovať našu ŽŠR .

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022