• ŽŠR aktívna na Valnom zhromaždení
   • ŽŠR aktívna na Valnom zhromaždení

   • 11.03.2020 09:58
   • Kristína Prievalská 2.B a Paulína Gajdošová 2.B sa zúčastnili Valného zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK), ktoré sa konalo 7.3.2020 v Martine.Venovali sa zhodnoteniu činnosti za rok 2019. Okrem informácií o živote a činnosti RMŽK bol vytvorený priestor aj na prezentáciu činnosti členských organizácií a neformálnych skupín. 
   • 22. Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK), ktoré sa konalo 7.3.2020 v Martine sa venovalo zhodnoteniu činnosti za rok 2019. Delegátom z členských organizácií, vďaka ktorým môže existovať  RMŽK sa mohlo zrealizovať za posledný rok  328 aktivít na ktorých sa zúčastnilo 4 181 účastníkov. Okrem nich sme mali pravidelne zasadania predsedníctva, rokovania so ŽSK, MŠVVaŠ SR, so starostami obci, Juventou a ďalšími.

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022