• Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021
   • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021

   • 06.10.2020 10:53
   • Záujmy mládeže v žiackych školských radách sú pre Radu mládeže Žilinského (RMŽK) kraja dôležité. Ich napĺňanie cez neformálne vzdelávanie je pre RMŽK jednou z ciest. Školenia sa zúčastnili Kristína Prievalská III.B a Tomáš Golešényi IV.C
   • Mladí ľudia zo žiackych školských rád sú ochotní robiť svet okolo krajší a lepší aj po školení, ktoré nováčikovia v žiackych školských radách absolvovali  24.-26.09.2020 v Párnici. Tridsať mladých ľudí intenzívne pracovalo na rozšírení svojich vedomosti aj zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojich postojoch priamo na školách pri činnosti žiackych školských rád.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022