• Október - mesiac úcty k starším
    • Október - mesiac úcty k starším

    • 29.10.2019 18:18
    • Žiacka školská rada  spolu s vedením HALM zorganizovala stretnutie našich bývalých dôchodcov. Tak, ako uviedol jej predseda Filip Ďurica spolu s celým tímom ŽŠR, išlo o naplánovanú aktivitu, ktorá by žiakov posunula o výrazný rozmer ľudskosti a preto sme si pozvali k nám do školy dôchodcov z vlastných radov, ktorí nám porozprávali ako to bolo za ich fungovania v škole.
    • viac
    • Dobročinná zbierka sa stretla s úspechom
    • Dobročinná zbierka sa stretla s úspechom

    • 07.10.2019 09:04
    • Dobročinná zbierka pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorú organizovala Žiacka školská rada v spolupráci so žiakmi z Ekologického krúžku dopadla veľmi úspešne. Vyzbierali sme sumu 258,47 eur. Za všetky tie nemé stvorenia, Vám ktorí ste pomohli finančne a aj materiálne, odovzdávame veľké poďakovanie. 
      
    • viac
    • Biela pastelka 2019
    • Biela pastelka 2019

    • 20.09.2019 15:12
    • Ďakujem všetkým, ktorí nám prispeli na verejnú dobročinnú zbierku  Biela pastelka, ktorá bola určená  pre pomoc nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.
     Sme radi, že v tomto roku sme mohli aj my  písať príbeh Bielej pastelky sumou 93,94 eur.
    • viac
    • Bodka za školským rokom 2018/2019
    • Bodka za školským rokom 2018/2019

    • 27.06.2019 13:05
    • ŽŠR v zastúpení Dominiky Bukovinskej z III.C a Elišky Mikušovej z I.B triedy, sa zúčastnili podujatia  Bodka za školským rokom 2018/2019 v Žiline, kde mali možnosť odprezentovať činnosť našej ŽŠR. Podujatie  každoročne organizuje Rada mládeže Žilinského samosprávneho kraja. 
    • viac
    • Emotívna rozlúčka s maturantmi
    • Emotívna rozlúčka s maturantmi

    • 31.05.2019 08:22
    • Na akademický týždeň sme vyprevadili našich maturantov. Rozlúčkovú slávnosť viedli členovia Žiackej školskej rady Filip Ďurica a Dominika Bukovinská, ktorí všetkým maturantom popriali šťastnú ruku pri maturite a veľa úspechov v osobnom a profesionálnom živote.
    • viac
Piatok 1. 7. 2022