• Výsadba zelene na sídlisku Podbreziny
    • Výsadba zelene na sídlisku Podbreziny

    • 18.10.2018 09:34
    • Žiacka školská rada a trieda I.A v spolupráci s firmou Snico a dobrovoľnými aktivistami  sa podielala pri výsadbe stromkov na sídlisku Podbreziny.
    • viac
    • Zbierka Biela pastelka
    • Zbierka Biela pastelka

    • 19.10.2018 11:57
    • Dňa 21.9.2018  v našej škole prebehla verejná dobročinná zbierka  Biela pastelka  pre pomoc nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.
    • viac
    • Svetový deň zvierat
    • Svetový deň zvierat

    • 19.10.2018 11:51
    • Dňa 4.10.2018 sa uskutočnila v našej škole dobročinná zbierka pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorú organizovala Žiacka školská rada v spolupráci so žiakmi z ekologického krúžku.
    • viac
Sobota 13. 8. 2022