• Školský psychológ: Mgr. Zuzana Húsková

   S čím sa môžete obrátiť na školského psychológa:

   • s akýmikoľvek problémami a ťažkosťami, ktoré vás trápia
   • keď sa potrebujete len tak o niečom porozprávať, niekomu sa zveriť
   • ak sa dostanete do náročnej situácie a neviete si s ňou poradiť
   • ak máte problémy s učením, s motiváciou k učeniu
   • ak máte problémy so sústredením, s pamäťou
   • ak máte problém zvyknúť si na nové školské prostredie, novú triedu, nových spolužiakov, učiteľov
   • ak máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s kamarátmi, s rodičmi, s učiteľmi
   • ak vás trápi tréma, strach zo skúšania, stres
   • ak vás niekto šikanuje, alebo ste boli svedkom šikany
   • ak spolužiaka, kamaráta niečo trápi, má nejaký problém a vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
   • ak ste sa dostali do krízovej životnej situácie (úmrtie člena rodiny, kamaráta alebo inej blízkej osoby, rozvod rodičov, rozchod s partnerom a pod.)

   Je u mňa vítaný každý, kto sa potrebuje porozprávať, potrebuje pomôcť alebo poradiť.

    

    

   KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

   PONDELOK, UTOROK,  STREDA:      7:00-15:00

    

   Kancelária školského psychológa sa nachádza pri telocvični, číslo dverí 305.

   Kontakty:

   Neváhajte ma kontaktovať osobne, stačí zaklopať na dvere kancelárie.

   Je možné ma kontaktovať aj zaslaním správy prostredníctvom Edupage.

   E-mailová adresa: zuzana.huskova@halm.sk

   Tel. číslo školy: +421 44 552 29 72, budete prepojený cez spojovateľa.

    

Sobota 22. 2. 2020