• Október - mesiac úcty k starším
   • Október - mesiac úcty k starším

   • 29.10.2019 18:18
   • Žiacka školská rada  spolu s vedením HALM zorganizovala stretnutie našich bývalých dôchodcov. Tak, ako uviedol jej predseda Filip Ďurica spolu s celým tímom ŽŠR, išlo o naplánovanú aktivitu, ktorá by žiakov posunula o výrazný rozmer ľudskosti a preto sme si pozvali k nám do školy dôchodcov z vlastných radov, ktorí nám porozprávali ako to bolo za ich fungovania v škole.
   • Priestor hneď v úvode dostala bývalá pani riadietľka Ing. Hartmannová Eva, ktorá nám prezradila, že stále sleduje našu školu, teší sa z aktivít a úspechov. Porozprávala nám, aká bola práca so žiakmi počas jej pôsobenia na škole a ako veľmi sa tešila, keď škola prosperovala. Neskôr ju vystriedala báseň plná emócií v podaní pani Mrázikovej, no a potom sme si všetci pospomínali, aké to tu bolo kedysi a dnes. Žiačky zo ŽŠR vyspovedali skoro všetkých  no najviac ich zaujal telocvikár pán učiteľ Rusina, ktorý im prezradil veľa nielen o svojom živote, ale aj o predmete Telesná výchova. Radi by sme sa poďakovali touto cestou všetkým, ktorí sa podelili o svoje zážitky z obdobia, keď u nás v škole pracovali.Obohatení zážitkami a spomienkami na minulosť sme si povedali, že na takéto stretnutia nikdy neni neskoro, a tak si túto milú tradíciu treba udržať. Všetkým prajeme veľa, veľa zdravia a už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami .

       

   • Naspäť na zoznam článkov
Pondelok 15. 8. 2022