• Fake or Real?

   • 28.04.2021 09:56
   • Európa je spojená aj prostredníctvom aktivít platformy eTwinning. Koncom marca v tomto prostredí prebehla online séria prednášok a workshopov na tému mediálnej gramotnosti na odborných školách v Európe.
   • Témy podujatia  sa niesli v duchu  ako naučiť seba a žiakov overovať informácie, hľadať zdroje, aké triky používajú „desinformátori“ , sila médií a potreba základných zručností práce s informáciami a pod.  

    Interaktívne aktivity počas prezentácií boli samozrejmosťou ako aj  medzinárodné prostredie a zdieľanie skúseností na diaľku.  Za našu školu sa podujatia zúčastnila p.uč. Zuzana Urbanová.


     

   • Naspäť na zoznam článkov
Piatok 24. 9. 2021