• 70. výročie založenia DSS pre dospelých v Smrečanoch

   • 24.09.2018 12:34
   • Na 19. september 2018 si určite budú dlho spomínať obyvatelia, terajší, ale aj bývalí zamestnanci  Domova sociálnych služieb pre dospelých v Smrečanoch. A nielen oni, ale aj všetci pozvaní hostia,  ktorí s nimi prišli osláviť 70. výročie založenia  zariadenia Domova sociálnych služieb
   • K 70. výročiu založenia DSS prišla zablahoželať aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Lipovský Hrádok Mgr. Branislav Tréger PhD., starosta obce Smrečany Ing. Ján Šiarnik, predseda družstva v Smrečanoch Ing. Ján  Janíček, a iní vážení a významní hostia ako aj bývalí dlhoročníí zamestnanci tohto zariadenia.

    V tento deň Domov sociálnych služieb pre dospelých v Smrečanoch pripravil aj bohatý kultúrny program,  ktorým prispeli k slávnostnej atmosfére okrúhleho výročia. 

    Aj my Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši sme sa snažili malou troškou prispieť k tejto tak významnej udalosti. Pre pozvaných hostí ako aj pre zamestnancov DSS  sme pripravili slávnostnú recepciu s bohatým studeným bufetom, doplnený cukrárenskými výrobkami a ovocím.  Na slávnostnom pohostení samozrejme  nechýbali ani tradičné liptovské jedlá  ako sú liptovské droby a pečené jahňa s domácou plnkou. Slávnostnú recepciu pripravili žiačky IV. AB triedy – Ivana Dideková, Sabina Dúhová, Katarína Juríková, Petra Matošová, Miroslava Rumanská, Andrea Teniaková, Jesika Vozárová, ktoré pracovali pod odborným vedením HMOV PhDr. Ivety Grešovej. 

    Chcela by som sa poďakovať aj kolegom, ktorí nám pomohli pripraviť toho gastronomické podujatie: Bc. Jane Fronkovej, MOV Jozefovi Obročníkovi, MOV Zdenke Obrcianovej, Bc. MáriiVaškebovej, MOV Kataríne Sivkovej, Bc. Jane Kozemčákovej ako aj všetkým zamestnancom DSS v Smrečanoch.

      

   • Naspäť na zoznam článkov
Pondelok 15. 8. 2022