• Putovanie Filištínskou dolinou

   • 04.12.2018 12:44
   • Dňa 30.11.2018 sa v priestoroch  Strachanovky - Jánskej koliby  v Liptovskom Jáne,  konal záverečný workshop k  3.mesačnému projektu " Mladí nebojme sa podnikať".
   • Projekt vznikol vďaka podpore Nadácie Ministerstva hospodárstva, SEA ( Agentúry pre vzdelanie a vedu) a ŠIOV ( Štátneho  inštitútu odborného vzdelávania).Do  projektu boli zapojení študenti z troch krajov Slovenska.  Za Stredoslovenský kraj to boli žiačky našej školy,  III.C , študijného odboru Pracovník marketingu - zameranie cestovný ruch, (  Michaela Balcová, Simona Baranová Dominika Bukovinská, Diana Čekanová, Sandra Kolláriková, Lucia Nehilová, Mária Ondrejková, Kristína Svidranová, Silvia Šuleková, Laura Urbanová, Annamária Uhrínová, Natália Vrzgulová..)

     

    Úlohou študentov bolo prostredníctvom blogov prezentovať zaujímavé, doteraz nie veľmi známe oblasti Slovenska a následne vypracovať podnikateľský zámer. Žiačky III.C triedy vo svojich blogoch prezentovali prírodné krásy, zachovalé tradície a zvyklosti v obciach Filištínskej doliny.

     

    Pre svojich potenciálnych klientov, ( z veľkých miest, vyznávačov zdravého životného štýlu a rodiny s deťmi) vypracovali zaujímavé pobyty ako ( Leto na vidieku, Vianoce inak, Bursa ide, Stridžie dni...) spojené s aktivitami a zvyklosťami vo vidieckom turizme. Žiačky svojim podnikateľským nápadom a zámerom presvedčili odbornú porotu pod vedením Ing. Juraja Kerekeša - odborníka z praxe  v turizme,  natoľko, že v blízkej budúcnosti  sa chcú na týchto zaujímavých podujatiach zúčastniť.

     

    Projekt odborne zastrešovali učiteľky odborných predmetov Ing. Anna Kiapešová a Ing. Renáta Lenková.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
Pondelok 15. 8. 2022