• 4 izmy v Galérii Kolomana Sokola

   • 29.01.2019 09:31
   • So skupinou žiakov  z 2. E, odbor aranžér sme v piatok 25. 1. 2019 na predmete Dejiny umelecko-remeselnej tvorby  navštívili Galériu Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Výstava bola interaktívna, v štyroch priestoroch boli netradične zážitkovo predstavené 4 umelecké smery 19. a 20.storočia- impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus a kubizmus.

   • V pamäti žiakov sa týmto spôsobom  určite viac zachovajú nielen podstatné rysy týchto období, ktorými sa umelci snažili prejaviť ináč ako dovtedajšími štýlmi ale viac zapamätateľné budú i mená autorov reprodukcií diel.
     

    Páčila sa zaujímavá forma prezentácie, kde hmatom, pohybom, dokonca i chuťou si mohli priblížiť uvedené  smery.  Pre aranžérov boli zaujímavé i vyrobené rekvizity a použité materiály. 

     

    Ing. Petranová

   • Naspäť na zoznam článkov
Utorok 16. 8. 2022