• Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     • 15. 11. 2020
     • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši je od 1.9.2020 zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V škole pôsobia dve pedagogické asistentky, ktorých náplňou je pomáhať žiakom pri prekonávaní jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, či bariér vznikajúcich zdravotným znevýhodnením žiaka.

      Pedagogické asistentky úzko spolupracujú s pedagógmi s cieľom zabezpečiť plynulý priebeh vyučovacieho procesu. Pomáhajú pedagógom pri príprave učebných a študijných materiálov pre žiakov a pri úprave týchto materiálov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáhajú pri tvorbe a používaní kompenzačných pomôcok.​​​​​​​

  Utorok 5. 7. 2022