Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TV/88/2022 Poistná zmluva 33,04 s DPH 06.07.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TV/87/2022 Poistná zmluva 35,28 s DPH 06.07.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TV/86/2022 Poistná zmluva 422,91 s DPH 06.07.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TV//89/2022 Zmluva o Partnerstve s DPH 20.06.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Hotelová akadémia
Zmluva TV/80/2022 Poistná zmluva 225,79 s DPH 02.06.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TV/79/2022 Poistná zmluva 35,28 s DPH 02.06.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok ku zmluve č.TÚ/26/2013 Dodatok s DPH 01.06.2022 INTA, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/53/2022 Poistná zmluva 30,72 s DPH 21.03.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/2022 Dohoda o požívaní platobnej karty s DPH 28.02.2022 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TU/49/2022 Zmluva o nakladaní odpadu z triedeného zberu 300,00 s DPH 24.02.2022 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/44/2022 Zmluva o údržbe a servise 851,00 s DPH 07.02.2022 DELTECH, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok ku zmluve Dodatok ku Kolektívnej zmluve s DPH 19.01.2022 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/7/2022 Poistná zmluva 40,96 s DPH 19.01.2022 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/2/2022 Zmluva o servisnej službe 429,00 s DPH 12.01.2022 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/63/2001 dodatok č. 5 Dodatok k zmluve o zabezpečení ochrany majetku 993,60 s DPH 17.12.2021 JÁGER - ochrana osôb a majetkus.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/2021 Zmluva o poskytovaní licencie 192,00 s DPH 26.11.2021 Profi Služby, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/48/2021 Zmluva o poskytovaní služieb 1 536.00 s DPH 27.10.2021 IMAFEX, spol. s r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/46/2021 Poistná zmluva 17,92 s DPH 20.10.2021 Kooperativa poisťovňa, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TU/45/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory 1 200,00 s DPH 18.10.2021 zamestnanec školy Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/31/2021 Zmluva o bežnom účte 0,00 s DPH 10.09.2021 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
zobrazené záznamy: 1-20/151
Archív záznamov nájdete TU