• Hotelová akadémia - škola s tradíciou, škola pre život.

   Liptov je rajom cestovného ruchu. Byť odborníkom v gastro službách, hotelierstve, obchode a v cestovnom ruchu je tvoja príležitosť. Príď a študuj jeden z našich odborov.
   • Učiteľ/ka matematiky

    • Úväzok:
     100%, na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
     Dátum nástupu:
     1. 2. 2024
    • Požiadavky:

     Kvalifikačné predpoklady:
     Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
     pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo a pedagogické vedy,
     študijný program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika

     Platové podmienky:
     Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
     záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa
     ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania,
     • profesijný životopis,
     • kópie dokladov o vzdelaní
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

     Kontaktné informácie:
     Hotelová akadémia
     Čs. brigády 1804
     031 01 Liptovský Mikuláš
     +421445522972
     www.halm.sk, e-mail: halm@365halm.sk
     Kontaktná osoba:
     Lýdia Dvorožňáková, +421445522972, +421905857319
     e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk
   • STRIEBORNÝ MAJSTER PALACINKA
    • STRIEBORNÝ MAJSTER PALACINKA

    • 15. 11. 2023
    • V Ružomberku 14.11.2023 na odbornej súťaži Majster palacinka žiaci Radovan Komorovský a Alžbetka Škvarková z III.A triedy reprezentovali našu školu a upiekli strieborné palacinky. Svoje zručnosti, sily a kreativitu pri príprave sladkého pokrmu si zmerali žiaci z odborných škôl v rámci celého Slovens
   • ŠKOLSKÉ KOLO VO FLORBALE
    • ŠKOLSKÉ KOLO VO FLORBALE

    • 13. 11. 2023
    • Dnes sa naša telocvičňa premenila na ihrisko pre všetkých, ktorí milujú florbal.

     👍 Jedenásť zmiešaných 🧍🏼‍♂️🧍🏼‍♀️ družstiev.

     🏑 Osemnásť zápasov a v nich veľa krásnych gólov!

   • NA HODINE INFORMATIKY SA SÚŤAŽILO
    • NA HODINE INFORMATIKY SA SÚŤAŽILO

    • 13. 11. 2023
    • 7. a 9. novembra 2023 sa 117 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže iBobor 🦫 v kategórii Junior a Senior, kde žiaci v priebehu 40 minút ⏳ museli vyriešiť rôzne náročné logické úlohy.
   • ŽILINSKÁ GASTRONOMICKÁ JESEŇ
    • ŽILINSKÁ GASTRONOMICKÁ JESEŇ

    • 4. 11. 2023
    • Žiaci Rastislav Haasz a Lenka Kunová z III.A triedy sa 26.otóbra zúčastnili medzinárodnej kuchárskej odbornej súťaže. Súťažili žiaci stredných škôl nielen zo Slovenska a konkurencia bola naozaj silná.
   • STRIEBRO NA EUROCUPE 2023
    • STRIEBRO NA EUROCUPE 2023

    • 3. 11. 2023
    • Na medzinárodnej súťaži barmanov juniorov v Prešove našu školu reprezentovali žiaci Matěj Maslan a Dajana Kúrová zo IV.A triedy a vybojovali strieborné medaile v súťaži jednotlivcov.
    • „Športujme bezpečne“

    • 19. 10. 2023
    • ŠPORTUJME BEZPEČNE Naša telocvičňa bola postavená v rokoch 1969 – 1972. Keďže je využívaná 12 hodín denne, postupne ju modernizujeme, zrekonštruovali sme sprchy, vymenili okná a revitalizovali podlahu. Zostávalo vymeniť zastarané svietidlá, ktoré už nezodpovedali bezpečnostným predpisom.

     💪Uchádzali sme o finančné prostriedky z grantového programu „Vráťme šport do škôl“ a boli sme úspešní!

   • VUC Žilina
   • EDUPAGE
   • IES Internacional Education Society
   • European Associacion of Hotel and Tourism School
   • HALM na Facebooku
   • ISIC
   • Poradca pre školy
  • Videospravodajstvo

  • Rýchle odkazy