Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TÚ/31/2021 Zmluva o bežnom účte 0,00 s DPH 10.09.2021 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/21/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 288,00 s DPH 02.09.2021 Hotelová akadémia Kráľová
Zmluva TÚ/20/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 3 000,00 s DPH 02.09.2021 Hotelová akadémia Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš
Zmluva TÚ/22/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 621,00 s DPH 02.09.2021 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany - Žiar
Zmluva TÚ/23/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 432,00 s DPH 02.09.2021 Hotelová akadémia Ing. Ivan Vavrovič
Zmluva TÚ/11/2021 Zmluva o odbere odpadu s DPH 24.03.2021 Hotelová akadémia KOUEX s.r.o., IČO 51749700, L. Mikuláš
Zmluva TÚ/9//2021 Zmluva o dielo 19 920.00 s DPH 19.03.2021 A projekt - rk, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (žiaci ZŠ) 2 500,00 s DPH 01.03.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva TV/10/2021 Zmluva o poskytovania balíčka služieb 198,72 s DPH 26.02.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TV/6/2021 Zmluva o spolupráci 0,00 s DPH 23.02.2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Hotelová akadémia
Zmluva TV/3/2021 Zmluva o poskytovaní služieb 299,00 s DPH 08.02.2021 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TV/8/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 s DPH 08.02.2021 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (zamestnanci ZŠ) 580,00 s DPH 29.01.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva TÚ/1/2021 Zmluva o poskytovaní llicencií (školská jedáleň) 654,00 s DPH 05.01.2021 Verejná informačná služba, s.r.o., Hotelová akadémia
Zmluva RŠ/67/2020 Kolektívna zmluva s DPH 29.12.2020 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/55/2020 Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 462,50 s DPH 14.12.2020 Jakub Macík Likvidátor LM Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/32/2020 - dodatok č. 1 Zmluva o servisnej službe 635,18 s DPH 23.11.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/54/20 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000,00 s DPH 12.10.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/41/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 3 000,00 s DPH 21.09.2020 Hotelová akadémia Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš
Zmluva TÚ/42/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 621,00 s DPH 21.09.2020 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany - Žiar
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/132
Archív záznamov nájdete TU
Piatok 24. 9. 2021