Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TÚ/76/2017 Zmluva o servisnej činnosti 600,00 s DPH 26.10.2017 ILLE Papier Service SK, spol. s r.o Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/55/2020 Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 462,50 s DPH 14.12.2020 Jakub Macík Likvidátor LM Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/35/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000.00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ 36/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 500,00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/37/2020 Zamestnávateľská zmluva 60,00 s DPH 03.08.2020 STABILITA, d.d.s., a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/38/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000,00 s DPH 17.07.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/20 Dohoda o pristúpení 2 400,00 s DPH 31.07.2020 Žilinský samosprávny kraj Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/54/20 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000,00 s DPH 12.10.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/53/20 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 s DPH 03.04.2020 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/32/2020 - dodatok č. 1 Zmluva o servisnej službe 635,18 s DPH 23.11.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/32/2020 Zmluva o servisnej službe 897,60 s DPH 23.04.2020 ILLE-Papier-Service, spol. s r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/1/2021 Zmluva o poskytovaní llicencií (školská jedáleň) 654,00 s DPH 05.01.2021 Verejná informačná služba, s.r.o., Hotelová akadémia
Zmluva RŠ/67/2020 Kolektívna zmluva s DPH 29.12.2020 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TV/6/2021 Zmluva o spolupráci 0,00 s DPH 23.02.2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Hotelová akadémia
Zmluva TV/3/2021 Zmluva o poskytovaní služieb 299,00 s DPH 08.02.2021 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TV/8/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 08.02.2021 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (zamestnanci ZŠ) 580,00 s DPH 29.01.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva TÚ/7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (žiaci ZŠ) 2 500,00 s DPH 01.03.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva TÚ/34/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000.00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/30/2020 Spravovanie kont žiakov - Microsoft Office 365. 600,00 s DPH 01.04.2020 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/164
Archív záznamov nájdete TU