Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/139/2008 poskytovanie stravovania žiakom 600.00/ročne s DPH 03.07.2019 Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny
Zmluva TÚ/76/2017 Zmluva o servisnej činnosti 600,00 s DPH 26.10.2017 ILLE Papier Service SK, spol. s r.o Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/106/2019 zmluva o dodávke plynu 15 000.00 s DPH 27.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/30/2020 Spravovanie kont žiakov - Microsoft Office 365. 600,00 s DPH 01.04.2020 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/27/2020 spravovanie kont Microsoft Office 365 125,00 s DPH 24.01.2020 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TV/15/2020 cestovné poistenie zamestnancov 11,46 s DPH 06.02.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TV/14/2020 cestovné poistenie zamestnancov 8,60 s DPH 06.02.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TV/13/2020 cestovné poistenie žiakov 25,09 s DPH 06.02.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/134/2019 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 33 408.00 s DPH 20.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/6/2020 cestovné poistenie zamestnancov 8,60 s DPH 13.01.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/5/2020 cestovné poistenie žiakov 32,26 s DPH 13.01.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/4/2020 cestovné poistenie žiakov 582,40 s DPH 13.01.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/3/2020 cestovné poistenie zamestnanca 56,00 s DPH 13.01.2020 Kooperativa, poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/126/2019 zmluva o službe 453,50 s DPH 17.12.2019 Lindstrom, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/107/2019 zmluva o dodávke plynu (Mladosť) 3 000,00 s DPH 27.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/125/2019 Zmluva o zverejnení majetku do správy 5 500.00 s DPH 13.12.2019 Žilinský samosprávny kraj Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/122/2019 poskytnutie služby webhosting 101,52 s DPH 29.11.2019 SinergiQ, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/34/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000.00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TV/104/2019 vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 600,00 s DPH 29.10.2019 Interaktívna škola s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.08.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/146
Archív záznamov nájdete TU
Utorok 5. 7. 2022