• Erasmus+ Salamanca2020
    • Erasmus+ Salamanca2020
    • 29.05.2020 12:21
    • #TBT Posledná mobilita Erasmus+ bola v španielskej Salamanke. Užívali sme si španielskej pohostinnosti a netušili sme, že Corona sa zákerne vkradla na Pyrenejský poloostrov. 
    • viac
    • TBT sTV HAMA
    • TBT sTV HAMA
    • 30.04.2020 10:20
    • Corona sem corona tam. Život sa nám zmenil. Aj napriek tomu, že sme doma, je doba tak dynamická, že situácia zmenila zaužívané postupy. Pozrime sa však späť, ako prebiehalo najkomplexnejšie projektové vyučovanie v maturitných ročníkoch.
    • viac
    • Someliersky kurz
    • Someliersky kurz
    • 14.10.2019 21:06
    • Noví mladí somelieri zložili skúšky odbornosti v servise vína. Medzi účastníkmi kurzu neboli len žiaci odboru hotelová akadémia, ale aj žiaci odboru pracovník marketingu a viedli si veľmi dobre. 
    • viac
    • TV HAMA presents
    • TV HAMA presents
    • 13.10.2019 17:23
    • TV HAMA pod vedením Kristíny Svidranovej a Lucii Nehilovej (IV.C), pripravila spoty z akcií školy.
    • viac
    • Deň kariéry 2019
    • Deň kariéry 2019
    • 19.04.2019 06:36
    • Koncom marca sa uskutočnila konferencia Dni kariéry, ktorú pripravila koordinátorka pre kariérne poradenstvo Ing. Jana Čefová. Na konferencii sa predstavili lokálni zamestnávatelia v oblasti gastronómie, turizmu a welness. 
    • viac
Piatok 24. 9. 2021