• Členovia Rady školy:

   Za pedagog. zamestnancov:

   Ing. Anna Kiapešová, predsedníčka rady školy, Jozef Obročník,

    

   Za nepedagog. zamestnancov:

   Zuzana Karabínová

    

   Za rodičov:

   Alena Janičinová, Andrea Rakučáková, Marián Ďurica

    

   Delegovaný zástupca zriaďovateľa:

   Ing. Ján Blcháč, PhD.,Bc. Marcela Adámková, Darina Delinčáková, Ing. Eleonóra Mičicová

    

   Za žiakov školy:

   Filip Ďurica

Sobota 22. 2. 2020