• Výchovný poradca a špeciálny pedagóg  Ti pomôže otvoriť dvere....., ale vstúpiť do nich musíš sám...

    Mgr. Jana Lehotská- výchovný poradca, kabinet v pavilóne "A", číslo dverí 123 Východný poradca poskytne každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva v otázkach štúdia, integrácie, výchovných problémov, návrhov riešení a možnosť voľby. Kontakt: j.lehotska@halm.sk

    Dr. Soňa Barániová – špeciálny pedagóg, kabinet v pavilóne "C", číslo dverí 110 Špeciálny pedagóg pomáha mladým ľuďom , ktorí majú problémy s dlhodobo pretrvávajúcimi náladami s pocitom nešťastia alebo depresie, majú neprimerané citové prejavy a správanie, tendenciu k fyzickým prejavom strachu v súvislosti s osobnými, ale aj školskými problémami. Kontakt: halm@halm.sk

Sobota 22. 2. 2020