• PORADIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM  PODĽA DOSIAHNUTÝCH BODOV V ODBOROCH: 

Sobota 22. 2. 2020