• PORADIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM  PODĽA DOSIAHNUTÝCH BODOV V ODBOROCH: 

Štvrtok 17. 6. 2021