• Prijímací proces 2021 /2022

  • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 2021/2022

   PORADIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA UČEBNÉ ODBORY PODĽA DOSIAHNUTÝCH BODOV

    

   K R I T É R I Á

   na prijatie žiakov do 1. ročníka

   Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši

   pre školský rok 2021/2022

   KLIKNITE

    

   Hotelová akadémia,
   Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
   Kontakt: e-mail: halm@halm.sk,  Tel: +421 44 55 229 72, +421 44 55 246 94,


   Dôležité termíny:

   • Kritériá pre prijímacie konanie: 26. 2. 2021
   • Odovzdanie prihlášky na strednú školu: 16. 4. 2021 elektronicky cez EduPage, výnimočne v písomnej forme poštou. na adresu Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
   • Prijímacie konanie:
    1. kolo 3. 5. 2021 (prvý termín), 10. 5. 2021 (druhý termín)
    2. kolo 22.6. 2021

   Dôležité termíny pre duálne vzdelávanie:


   kliknie na odkaz a dozviete sa
   VŠETKO O NAŠICH ODBOROCH
    

   DUÁLNE VZDELÁVANIE
   kliknite na odkaz a zistite viac o zamestnávateľoch v duálnom vzdelávaní

   CBA VEREX
   štúdijný odbor: obchodný pracovník
   CBA VEREX a.s. Priemyselná  4606,  031 01 Liptovský Mikuláš
   Kontakt: e-mail: dual@verex.sk,  tel.:044 543 31 92, 0911 074 163

   COOP JEDNOTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
   štúdijný odbor: obchodný pracovník
   COOP Jednota   ul. 1.mája 54, 031 01  Liptovský Mikuláš
   Kontakt: e-mail: alena.droppova@lm.coop.sk, tel: 00421 44 552 0505

   DM DROGERIE
   štúdijný odbor: obchodný pracovník
   DM Drogerie Markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava ( prevádzky L.Mikuláš)
   Kontakt : e-mail: marcel.blascak@mojadm.sk, tel: +421 2 49 300 456 ,  +421 918 446 190

   LIDL SLOVENSKO
   štúdijný odbor: obchodný pracovník
   Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
   Kontakt: e-mail: lucia.leskova@lidl.sk, , tel.: +421 51/7080 230  mobil: +421 911 048 164

   Penzión Zivka***
   učebné odbory: kuchár a čašník
   štúdijný odbor: obchodný pracovník
   Ivan Murdzik  I.K.Z., 032 02  Závažná Poruba 550

   Kontakt: Penzion Zivka :  e-mail: penzion@penzion,.sk , tel.:0905 377 377,

   TATRY MOUNTAIN RESORTS
   učebné odbory: kuchár a čašník
   Tatry mountain resorts, a.s. 032 51 Demänovská Dolina
   Kontakt: 0905 974 947 kudelova@tmr.sk, 0904 751 887 minarikova@tmr.sk

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Štvrtok 17. 6. 2021