• ZÁPIS NOVÝCH STRAVNÍKOV šk. rok 2020/2021

   ZÁPIS NOVÝCH STRAVNÍKOV šk. rok 2020/2021

   18.08.2020 09:53
   ZÁPIS NOVÝCH STRAVNÍKOV

   Pre zjednodušenie a urýchlenie prihlásenia  na stravu Vám odporúčame, prísť si všetko vybaviť ešte počas prázdnin a tým sa vyhnete čakaniu v rade 2.9.2020. Úradné hodiny  19.8. – 31.8.20 od 7.00 do 13.00 hod. V prílohe máte možnosť stiahnuť si tlačivo „Zápisný lístok stravníka“, ktoré je potrebné na prihlásenie na stravu.

   Zápisný lístok pre žiakov ZŠ M. Janošku, L. Mikuláš       Zapisny_listok_2020-2021_-_Zakladna_skola.doc

   Zápisný lístok pre študentov (HA, SŠ) a ostatných stravníkov      Zapisny_listok_2020-2021.docx

  • ODHLASOVANIE stravy pre žiakov základnej školy

   07.08.2019 12:47
   Pozor  na ODHLASOVANIE stravy!!!

   Upozorňujeme rodičov detí zo základnej školy, aby kládli dôraz na ODHLASOVANIE obedov. Pri neodhlásení, či nevyzdvihnutí obeda Vám bude zo zábezpeky 30 € (platené na účet ZŠ) odpočítané 1,20 € (dotácia štátu) za jeden obed.

   Pri niektorých žiakoch sa stáva, že si obed nevyzdvihnú aj 15 x do mesiaca a zábezpeka sa takým spôsobom minie veľmi rýchlo a budete musieť na základnú školu platiť opäť. Dieťa v takom prípade nebude môcť chodiť na obedy, aj keď by na stravovacom konte v školskej jedálni malo dostatok financií.

   Skúste si preto dať na ODHLASOVANIE pozor, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

   Ďakujeme

  • CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.9.2020

   18.08.2020 09:24
   CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 9. 2020

   Cena stravného  pre všetky kategórie stravníkov v našej školskej jedálni od 1.9.2020. 

    I. stupeň ZŠ / 0,20 €
   II. stupeň ZŠ / 0,28 €
   Žiaci stredných škôl / 1,58 €
   Dospelí stravníci / 2,90 €

   Cena čipu: 6,50 € 
   Pri vrátení čipu bude vyplatená hodnota 5,50 € 
   Čip je možné kúpiť v hotovosti (vrátiť) každú stredu v čase od 13,00 do 14,00 hod.

  • Dôležité informácie pre stravníkov v školskej jedálni

   06.08.2019 12:02
   Zmeny v školskom stravovaní od septembra 2019: Platba za stravné lístky. Prihlásenie na obed. Odhlásenie

   1. Platba za stravné lístky
   Platba sa uskutočňuje výhradne bezhotovostne, prevodom na účet Štátnej pokladnice číslo 
   SK28 8180 0000 0070 0047 9586 (žiakom ZŠ M.Janošku do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca). Správne zúčtovacie údaje si môžu stravníci vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne. Správny variabilný symbol je dôležitý pre automatické pridelenie platby na konto stravníka. 

   2. Prihlásenie na obed
   Prihlásenie je možné na objednávacom boxe, na www.strava.cz, osobne a telefonicky u vedúcej ŠJ. Pre žiakov ZŠ M.Janošku je automatické na celý nasledujúci mesiac po pripísaní finančných prostriedkov na účet školskej jedálne (do výšky finančných prostriedkov na konte stravníka). Rodič / žiak sa len odhlasuje! V prípade choroby má dieťa nárok prvý deň na stravu, ktorú je možné odobrať do obedára, ktorý si prinesie.

   3. Odhlásenie
   Zo stravy sa odhlasuje najneskôr v daný deň do 7.00 hod., a to osobne alebo telefonicky na č. 5523053, 5522972 alebo cez internetové prihlásenie v predchádzajúci deň do 23. hod.
   Peniaze za odhlásené obedy sa automaticky presúvajú do ďalšieho mesiaca, kalendárneho roka a školského roka.

  • UPOZORNENIE

   06.08.2019 12:05
   Vážení rodičia žiakov ZŠ, ak uhradíte, alebo ste uhradili stravné po 25. v mesiaci, prosíme Vás, aby ste si vo vlastnom záujme overili u vedúcej ŠJ, či má Vaše dieťa objednané obedy. Vedúca ŠJ ich môže po Vašom telefonáte doobjednať. 

   Ak viete vopred, že Vaše dieťa nebude chodiť v určité dni na obedy (napr. v pondelok má krúžok) dajú sa tieto dni zablokovať a systém mu ani v nasledujúcich mesiacoch obedy na pondelok neobjedná a Vy ich nemusíte odhlasovať.

   Ak máte dieťa vo vyšších ročníkoch ZŠ 5. – 9. ročník a má peniaze na svojom konte, systém mu objedná obedy do výšky konta. Preto Vás žiadame, aby ste v prípade, že dieťa nebude chodiť pravidelne na obedy zo stravy odhlásili alebo dieťa na túto skutočnosť upozornili.

   V prípade nejasností prosím kontaktujte vedúcu ŠJ t. č. 044/55 22 972, 044/55 23 053, sledujte informácie na stránke www.halm.sk sekcia JEDÁLEŇ a na nástenke pred vstupom do školskej jedálne.

  Štvrtok 17. 6. 2021