• ZÁPIS NOVÝCH STRAVNÍKOV šk. rok 2021/2022

   ZÁPIS NOVÝCH STRAVNÍKOV šk. rok 2021/2022

   03.08.2021 13:46
   ZÁPIS NOVÝCH STRAVNÍKOV

   Pre zjednodušenie a urýchlenie prihlásenia  na stravu Vám odporúčame, prísť si všetko vybaviť ešte počas prázdnin a tým sa vyhnete čakaniu v rade 2.9.2021. Úradné hodiny  9. – 20.8.  a  25. - 30.8.21 od 7.00 do 13.00 hod. (dohoda možná telefonicky). V prílohe máte možnosť stiahnuť si tlačivo „Zápisný lístok stravníka“, ktoré je potrebné na prihlásenie na stravu.

   Zápisný lístok pre žiakov ZŠ M. Janošku, L. Mikuláš       Zapisny_listok_2021-2022_-_Zakladna_skola.doc  

   Zápisný lístok pre študentov (HA, SOŠs) a ostatných stravníkov    Zapisny_listok_2021-2022.docx  

  • CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.8.2021

   03.08.2021 13:26
   CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 8. 2021

   Cena stravného  pre všetky kategórie stravníkov v našej školskej jedálni od 1.8.2021. 

    I. stupeň ZŠ / 1,40 €
   II. stupeň ZŠ / 1,48 €
   Žiaci stredných škôl / 1,58 €
   Dospelí stravníci / 2,90 €

   Cena čipu: 6,50 € 
   Pri vrátení čipu bude vyplatená hodnota 5,50 € 
   Čip je možné kúpiť v hotovosti (vrátiť) každú stredu v čase od 13,00 do 14,00 hod.

  • Dôležité informácie pre stravníkov v školskej jedálni

   03.08.2021 13:30
   Zmeny v školskom stravovaní od septembra 2019: Platba za stravné lístky. Prihlásenie na obed. Odhlásenie

   1. Platba za stravné lístky
   Platba sa uskutočňuje výhradne bezhotovostne, prevodom na účet Štátnej pokladnice číslo 
   SK28 8180 0000 0070 0047 9586 (žiakom ZŠ M.Janošku do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca). Správne zúčtovacie údaje si môžu stravníci vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne. Správny variabilný symbol je dôležitý pre automatické pridelenie platby na konto stravníka. 

   2. Prihlásenie na obed
   Prihlásenie je možné na objednávacom boxe, na www.strava.cz, osobne a telefonicky u vedúcej ŠJ. Pre žiakov ZŠ M.Janošku je automatické na celý nasledujúci mesiac po pripísaní finančných prostriedkov na účet školskej jedálne (do výšky finančných prostriedkov na konte stravníka). Rodič / žiak sa len odhlasuje! V prípade choroby má dieťa nárok prvý deň na stravu, ktorú je možné odobrať do obedára, ktorý si prinesie.

   3. Odhlásenie
   Zo stravy sa odhlasuje najneskôr v daný deň od 6.30 do 7.00 hod., a to osobne alebo telefonicky na č. 044/55 23 053 (kancelária vedúcej ŠJ), 044/55 22 972 (recepcia) alebo cez internetové prihlásenie v predchádzajúci deň do 23. hod.
   Peniaze za odhlásené obedy sa automaticky presúvajú do ďalšieho mesiaca, kalendárneho roka a školského roka.

  • UPOZORNENIE

   03.08.2021 13:32
   Vážení rodičia žiakov ZŠ, ak uhradíte, alebo ste uhradili stravné po 25. v mesiaci, prosíme Vás, aby ste si vo vlastnom záujme overili u vedúcej ŠJ, či má Vaše dieťa objednané obedy. Vedúca ŠJ ich môže po Vašom telefonáte doobjednať. 

   Ak viete vopred, že Vaše dieťa nebude chodiť v určité dni na obedy (napr. v pondelok má krúžok) dajú sa tieto dni zablokovať a systém mu ani v nasledujúcich mesiacoch obedy na pondelok neobjedná a Vy ich nemusíte odhlasovať.

   Ak máte dieťa vo vyšších ročníkoch ZŠ 5. – 9. ročník a má peniaze na svojom konte, systém mu objedná obedy do výšky konta. Preto Vás žiadame, aby ste v prípade, že dieťa nebude chodiť pravidelne na obedy zo stravy odhlásili alebo dieťa na túto skutočnosť upozornili.

   V prípade nejasností prosím kontaktujte vedúcu ŠJ t. č. 044/55 23 053, 044/55 22 972 sledujte informácie na stránke www.halm.sk sekcia JEDÁLEŇ a na nástenke pred vstupom do školskej jedálne.

  Piatok 24. 9. 2021