• Spoznajte projekty, ktoré nám pomáhajú rásť

     • 17. 9. 2021
     • Kvalita školy ide ruka v ruke s kvalitou vzdelávania. Dôkazom toho je aj Hotelová akadémia, ktorá sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov s cieľom získať a rozvíjať odborné, ako aj praktické zručnosti našich žiakov a pedagógov.  

       

      Schválené projekty Erasmus+ a Interreg SK – CZ sú výzvou a zároveň možnosťou, ako získať medzinárodné skúsenosti v oblasti marketingu, gastronómie či hotelierstva. Projekty sú zamerané na upevňovanie partnerstva medzi Slovenskom, Španielskom, Talianskom a Českou republikou a taktiež na rozvíjanie jazykových kompetencií.  

      Nevyhnutnou súčasťou vzdelávania je aj digitalizácia. Tá so sebou, vďaka projektu NP edIT, prináša pozíciu školského digitálneho koordinátora, ktorý bude pomáhať pri zavádzaní nových digitálnych metód.

      Milí hoteláci, máte sa na čo tešiť! 

    • Od koreňa po plody
     • Od koreňa po plody

     • 14. 9. 2021
     • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 20. 9. 2021  -  11. 10. 2021 celoškolskú súťaž  pre všetkých žiakov a zamestnancov školy  "Od koreňa po plody ".
    • Žiacka školská rada šírila radosť a potešenie v rámci Festivalu ľudskosti
     • Žiacka školská rada šírila radosť a potešenie v rámci Festivalu ľudskosti

     • 18. 6. 2021
     • Členovia Žiackej školskej rady Erik Koky II.C, Daniel Kubovčík III.EF, Samuel Melich II.C sa zapojili do akcie Festival ľudskosti 2021. V uliciach Liptovského Mikuláša rozdávali ruže a krabičky s drobnou sladkosťou a milými slovami tak šírili vďačnosť, radosť a potešenie. Oslovili tak ľudí z prvých línií - zdravotníkov, predavačov, lekárnikov, zamestnacov pošty, zamestnacov Palúčanskej pekárne a tiež ľudí v uliciach, ktorých táto pozornosť veľmi potešila.

    • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy
     • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy

     • 21. 5. 2021
     • Žiaci III. EF triedy učebný odbor kuchár, čašník Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pod vedením svojich skúsených majstrov odborného výcviku pripravili  v dňa 17. mája 2021 v rámci ukončenia trojročného štúdia - slávnostný banket - pre svojich pozvaných hostí. Týmto záverečným výstupom demonštrovali  časť svojich odborných schopností a zručností nadobudnutých  počas trojročného štúdia. Organizovaním prezentačných podujatí umožňuje škola  žiakom rozvíjať odborné kompetencie nielen v učebnom odbore kuchár, čašník ale aj vo všetkých študijných a učebných odboroch.

    • Upeč svoju pizzu
     • Upeč svoju pizzu

     • 14. 5. 2021
     • Pod týmto názvom sa v mesiaci apríl  uskutočnilo školské kolo v pečení pizze. Žiaci mali podľa vlastnej fantázie  počas on line vyučovania pripraviť netradičnú pizzu, ktorá zaujme nielen vzhľadom, ale aj chuťou.
     • Zúčastnili sme sa medzinárodného pilotu.

     • 30. 4. 2021
     • Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pomôže školám otestovať mediálne zručnosti študentov

      Vo februári tohto roku sa vo všetkých partnerských krajinách uskutočnilo pilotné testovanie na odstránenie technických nedostatkov a finálnu korekciu online dotazníka. Na Slovensku sa pilotnej fázy zúčastnilo viac ako 50 študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne Rada oslovuje školy, ktoré by mali záujem zapojiť sa do finálneho testovania.

     • Fake or Real?

     • 28. 4. 2021
     • Európa je spojená aj prostredníctvom aktivít platformy eTwinning. Koncom marca v tomto prostredí prebehla online séria prednášok a workshopov na tému mediálnej gramotnosti na odborných školách v Európe.
    • Navštívila nás Martina Dubovská
     • Navštívila nás Martina Dubovská

     • 25. 4. 2021
     • Presne pred desiatimi rokmi na našej škole úspešne maturovala Martina Dubovská. Dnes známa lyžiarka, ktorej sa podarilo skončiť na peknom 10. mieste v celkovom hodnotení Svetového pohára. 

    • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie
     • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie

     • 15. 4. 2021
     • Aj v tejto dobe myslí na svojich členov Slovenská barmanská asociácia. Vďaka svojim sponzorom podporila odborné školy, ktoré sú jej členmi, balíkom barmanských pomôcok.  Touto cestou sa im chceme poďakovať a ubezpečiť ich o efektívnom využití pomôcok vo vzdelávacom procese našich žiakov.

    • Navštívila nás naša Peťa.
     • Navštívila nás naša Peťa.

     • 1. 4. 2021
     • Petra Vlhová, svetová lyžiarka, ktorá v sezóne 20/21 slávi obrovský úspech a stala so držiteľkou veľkého krištáľového glóbusu, prijala pozvanie na svoju strednú školu. A prišla aj s glóbusom.

      Príjemné a neformálne stretnutie s našou absolventkou, ktorá úspešne maturovala v odbore pracovník marketingu v roku 2017. Už počas jej študentských čias brala lyžiarske svahy útokom. Dnes patrí medzi naj svetovú špičku vo svojej disciplíne. A my sme na ňu hrdí. Zaspomínali sme na časy, keď Petra zápasila nielen s bránkami v obrovskom slalome, ale aj s ekonomikou, matematikou a školskými povinnosťami. Mali sme možnosť dotknúť sa prestížnej ceny a Petra rozdala dobrú náladu a podpis karty. Žiacka školská rada, v zastúpení žiakov školy, Petre odovzdala sladký darček. 

      Petra, prajeme ti úspechy ako v športe, tak aj v živote. 👍❤

    • ŠIŠKA kráľovná fašiangov
     • ŠIŠKA kráľovná fašiangov

     • 9. 3. 2021
     • Na Hotelovej akadémii si aj v dnešnej dobe ctíme tradície. Pripomenuli sme si ich súťažným zadaním, pripraviť v domácich podmienkach sladkú dobrotu „fánky - šišky“,  pripravované na Liptove v čase fašiangov.

     • Kritéria prijímacieho procesu

     • 24. 2. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci,  

      zverejnili sme kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2021/2022

      Všetky informácie nájdte TU, alebo v sekcii Pre uchádzačov - Denné štúdium.

      Prihlášky prijímame elektronicky cez EduPage, prípadne poštou.

     • Online Slávnostná imatrikulácia pre žiakov prvých ročníkov

     • 4. 3. 2021
     • Aj keď zlá pandemická situácia nám nedovolovala pripraviť Imatrikulácie v reálnom čase, Žiacka školská rada spolu s vedením Hotelovej akadémie pripravila pre žiakov prvých ročníkov online imatrikulácie, a tak ich oficiálne prijala medzi seba.
     • Digitálne nástroje a ALF

     • 18. 2. 2021
     • Dvojdňové aktualizačné vzdelávanie pre kolegov od kolegov Petra Pirončiaka, Michala Starigazdu a Vladimíra Slahučku. Dobre bolo, Dobrí boli. Boli sme dobrí. Ďakujeme kolegovia.

      Na školení Digitálne nástroje sme sa okrem iného bližšie pozreli

      • ako funguje klávesa WIN
      • ako čo najviac využiť cloud OneDrive
      • ako efektívne používať bielu tabuľu
      • ako na Teams a nové interaktivity
      • na vychytávky v novom PowerPointe a OneNote
      • na externé aplikácie od Forms po Nearpad a zahrali si Japardy

      Na školení ALF sme sa naučili tvoriť interaktívne testy a vytvárať školskú databázu testov.

    • Valentínske prianie pre našich pedagógov
     • Valentínske prianie pre našich pedagógov

     • 15. 2. 2021
     • Valentín, nie je len čas stravený s niekým koho si vážime a chceme ho obdarovať láskavým darčekom. Je to predovšetkým veľká vďaka človeku, ktorý pre nás niečo znamená po celý rok. A preto myslíme aj v týchto chvíľach na tých najdôležitejších, ctených našich pedagógov, ktorí sa usilovne snažia previesť nás touto ťažkou dobou a zabezpečujú nám dištančné vyučovanie, ktorým nám odovzdávajú svoje vedomosti.
       
     • SOČka online

     • 4. 2. 2021
     • 👉3. februára 2021 sme usporiadali 43. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Z triednych kôl postúpili 4 práce, ktoré autori prezentovali pred odbornou komisiou.

      👉Tento ročník pre aktuálne epidemiologické opatrenia sa konal online prostredníctvom Teams konferencie. Všetkým účastníkom ďakujeme a prajeme do ďalších aktivít tvorivého elánu.

      Práce v školskom kole:

      • Začiatok príbehu kávovinového zrna
      • Školský bufet priateľskejší k žiakom
      • Grafický dizajn v programoch
      • Emócie v tanci
     • Integrovaný regionálny operačný program

     • 3. 2. 2021
     • V tomto roku končíme práce  na projekte Európskej únie: Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii L.Mikuláš, v rámci ktorého vylepšujeme a modernizujeme podmienky pre praktické vyučovanie. Tešíme sa na novú školskú reštauráciu Mladosť, cukráreň ako aj  na moderné technológie v odborných učebniach školy.

    • Okresné kolo online anglickej olympiády
     • Okresné kolo online anglickej olympiády

     • 31. 1. 2021
     • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších. Naši dvaja najlepší angličtinári sa 13.1.2021 zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré malo svoju prvú online premiéru.
    • Big Live Class
     • Big Live Class

     • 31. 1. 2021
     • Covid karanténa? Nevadí, stretli sme sa online. Komunikácia v angličtine - of course!
      Žiaci 4.C triedy a viac ako 150 študentov z celého sveta si užili spoločné učenie cez platformu BIG LIVE CLASSES, ktoré organizuje vydavateľstvo Pearson a BBC.
Piatok 24. 9. 2021