• Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy
     • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy

     • 21. 5. 2021
     • Žiaci III. EF triedy učebný odbor kuchár, čašník Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pod vedením svojich skúsených majstrov odborného výcviku pripravili  v dňa 17. mája 2021 v rámci ukončenia trojročného štúdia - slávnostný banket - pre svojich pozvaných hostí. Týmto záverečným výstupom demonštrovali  časť svojich odborných schopností a zručností nadobudnutých  počas trojročného štúdia. Organizovaním prezentačných podujatí umožňuje škola  žiakom rozvíjať odborné kompetencie nielen v učebnom odbore kuchár, čašník ale aj vo všetkých študijných a učebných odboroch.

    • Upeč svoju pizzu
     • Upeč svoju pizzu

     • 14. 5. 2021
     • Pod týmto názvom sa v mesiaci apríl  uskutočnilo školské kolo v pečení pizze. Žiaci mali podľa vlastnej fantázie  počas on line vyučovania pripraviť netradičnú pizzu, ktorá zaujme nielen vzhľadom, ale aj chuťou.
     • Zúčastnili sme sa medzinárodného pilotu.

     • 30. 4. 2021
     • Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pomôže školám otestovať mediálne zručnosti študentov

      Vo februári tohto roku sa vo všetkých partnerských krajinách uskutočnilo pilotné testovanie na odstránenie technických nedostatkov a finálnu korekciu online dotazníka. Na Slovensku sa pilotnej fázy zúčastnilo viac ako 50 študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne Rada oslovuje školy, ktoré by mali záujem zapojiť sa do finálneho testovania.

     • Fake or Real?

     • 28. 4. 2021
     • Európa je spojená aj prostredníctvom aktivít platformy eTwinning. Koncom marca v tomto prostredí prebehla online séria prednášok a workshopov na tému mediálnej gramotnosti na odborných školách v Európe.
    • Navštívila nás Martina Dubovská
     • Navštívila nás Martina Dubovská

     • 25. 4. 2021
     • Presne pred desiatimi rokmi na našej škole úspešne maturovala Martina Dubovská. Dnes známa lyžiarka, ktorej sa podarilo skončiť na peknom 10. mieste v celkovom hodnotení Svetového pohára. 

    • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie
     • Podporný balík od Slovenskej barmanskej asociácie

     • 15. 4. 2021
     • Aj v tejto dobe myslí na svojich členov Slovenská barmanská asociácia. Vďaka svojim sponzorom podporila odborné školy, ktoré sú jej členmi, balíkom barmanských pomôcok.  Touto cestou sa im chceme poďakovať a ubezpečiť ich o efektívnom využití pomôcok vo vzdelávacom procese našich žiakov.

    • Navštívila nás naša Peťa.
     • Navštívila nás naša Peťa.

     • 1. 4. 2021
     • Petra Vlhová, svetová lyžiarka, ktorá v sezóne 20/21 slávi obrovský úspech a stala so držiteľkou veľkého krištáľového glóbusu, prijala pozvanie na svoju strednú školu. A prišla aj s glóbusom.

      Príjemné a neformálne stretnutie s našou absolventkou, ktorá úspešne maturovala v odbore pracovník marketingu v roku 2017. Už počas jej študentských čias brala lyžiarske svahy útokom. Dnes patrí medzi naj svetovú špičku vo svojej disciplíne. A my sme na ňu hrdí. Zaspomínali sme na časy, keď Petra zápasila nielen s bránkami v obrovskom slalome, ale aj s ekonomikou, matematikou a školskými povinnosťami. Mali sme možnosť dotknúť sa prestížnej ceny a Petra rozdala dobrú náladu a podpis karty. Žiacka školská rada, v zastúpení žiakov školy, Petre odovzdala sladký darček. 

      Petra, prajeme ti úspechy ako v športe, tak aj v živote. 👍❤

    • ŠIŠKA kráľovná fašiangov
     • ŠIŠKA kráľovná fašiangov

     • 9. 3. 2021
     • Na Hotelovej akadémii si aj v dnešnej dobe ctíme tradície. Pripomenuli sme si ich súťažným zadaním, pripraviť v domácich podmienkach sladkú dobrotu „fánky - šišky“,  pripravované na Liptove v čase fašiangov.

     • Kritéria prijímacieho procesu

     • 24. 2. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci,  

      zverejnili sme kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2021/2022

      Všetky informácie nájdte TU, alebo v sekcii Pre uchádzačov - Denné štúdium.

      Prihlášky prijímame elektronicky cez EduPage, prípadne poštou.

     • Online Slávnostná imatrikulácia pre žiakov prvých ročníkov

     • 4. 3. 2021
     • Aj keď zlá pandemická situácia nám nedovolovala pripraviť Imatrikulácie v reálnom čase, Žiacka školská rada spolu s vedením Hotelovej akadémie pripravila pre žiakov prvých ročníkov online imatrikulácie, a tak ich oficiálne prijala medzi seba.
     • Digitálne nástroje a ALF

     • 18. 2. 2021
     • Dvojdňové aktualizačné vzdelávanie pre kolegov od kolegov Petra Pirončiaka, Michala Starigazdu a Vladimíra Slahučku. Dobre bolo, Dobrí boli. Boli sme dobrí. Ďakujeme kolegovia.

      Na školení Digitálne nástroje sme sa okrem iného bližšie pozreli

      • ako funguje klávesa WIN
      • ako čo najviac využiť cloud OneDrive
      • ako efektívne používať bielu tabuľu
      • ako na Teams a nové interaktivity
      • na vychytávky v novom PowerPointe a OneNote
      • na externé aplikácie od Forms po Nearpad a zahrali si Japardy

      Na školení ALF sme sa naučili tvoriť interaktívne testy a vytvárať školskú databázu testov.

    • Valentínske prianie pre našich pedagógov
     • Valentínske prianie pre našich pedagógov

     • 15. 2. 2021
     • Valentín, nie je len čas stravený s niekým koho si vážime a chceme ho obdarovať láskavým darčekom. Je to predovšetkým veľká vďaka človeku, ktorý pre nás niečo znamená po celý rok. A preto myslíme aj v týchto chvíľach na tých najdôležitejších, ctených našich pedagógov, ktorí sa usilovne snažia previesť nás touto ťažkou dobou a zabezpečujú nám dištančné vyučovanie, ktorým nám odovzdávajú svoje vedomosti.
       
     • SOČka online

     • 4. 2. 2021
     • 👉3. februára 2021 sme usporiadali 43. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Z triednych kôl postúpili 4 práce, ktoré autori prezentovali pred odbornou komisiou.

      👉Tento ročník pre aktuálne epidemiologické opatrenia sa konal online prostredníctvom Teams konferencie. Všetkým účastníkom ďakujeme a prajeme do ďalších aktivít tvorivého elánu.

      Práce v školskom kole:

      • Začiatok príbehu kávovinového zrna
      • Školský bufet priateľskejší k žiakom
      • Grafický dizajn v programoch
      • Emócie v tanci
     • Integrovaný regionálny operačný program

     • 3. 2. 2021
     • V tomto roku končíme práce  na projekte Európskej únie: Modernizácia odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii L.Mikuláš, v rámci ktorého vylepšujeme a modernizujeme podmienky pre praktické vyučovanie. Tešíme sa na novú školskú reštauráciu Mladosť, cukráreň ako aj  na moderné technológie v odborných učebniach školy.

    • Okresné kolo online anglickej olympiády
     • Okresné kolo online anglickej olympiády

     • 31. 1. 2021
     • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších. Naši dvaja najlepší angličtinári sa 13.1.2021 zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré malo svoju prvú online premiéru.
    • Big Live Class
     • Big Live Class

     • 31. 1. 2021
     • Covid karanténa? Nevadí, stretli sme sa online. Komunikácia v angličtine - of course!
      Žiaci 4.C triedy a viac ako 150 študentov z celého sveta si užili spoločné učenie cez platformu BIG LIVE CLASSES, ktoré organizuje vydavateľstvo Pearson a BBC.
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

     • 15. 11. 2020
     • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši je od 1.9.2020 zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. V škole pôsobia dve pedagogické asistentky, ktorých náplňou je pomáhať žiakom pri prekonávaní jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, či bariér vznikajúcich zdravotným znevýhodnením žiaka.

      Pedagogické asistentky úzko spolupracujú s pedagógmi s cieľom zabezpečiť plynulý priebeh vyučovacieho procesu. Pomáhajú pedagógom pri príprave učebných a študijných materiálov pre žiakov a pri úprave týchto materiálov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáhajú pri tvorbe a používaní kompenzačných pomôcok.​​​​​​​

    • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021
     • Školenie Žiackych školských rád pod gesciou RMŽK 2020/2021

     • 6. 10. 2020
     • Záujmy mládeže v žiackych školských radách sú pre Radu mládeže Žilinského (RMŽK) kraja dôležité. Ich napĺňanie cez neformálne vzdelávanie je pre RMŽK jednou z ciest. Školenia sa zúčastnili Kristína Prievalská III.B a Tomáš Golešényi IV.C
    • Najoriginálnejší plod Liptova
     • Najoriginálnejší plod Liptova

     • 21. 9. 2020
     • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 28.9.-  10. 10. 2020 celoškolskú súťaž  pre všetkých žiakov a zamestnancov školy  "Najoriginálnejší plod Liptova".
Štvrtok 17. 6. 2021