Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Dodatok Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania 3 300.00 s DPH 20.12.2019 Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
Zmluva TÚ/5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (zamestnanci ZŠ) 580,00 s DPH 29.01.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva TÚ/7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (žiaci ZŠ) 2 500,00 s DPH 01.03.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/18/2016 poskytovanie stravovania žiakom ZŠ 136500.00/ročne s DPH 23.08.2019 Základná škola Miloša Janošku Základná škola
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/28/2016 poskytovanie stravovania zamestnancom ZŠ 13500.00/ročne s DPH 03.07.2019 Základná škola Miloša Janošku Základná škola
Zmluva Dodatok Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania 13 500,00 s DPH 09.10.2019 Základná škola Miloša Janošku Základná škola
Zmluva TÚ/20/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 3 000,00 s DPH 02.09.2021 Hotelová akadémia Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš
Zmluva TÚ/81/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 2 598,75 s DPH 07.09.2018 Hotelová akadémia Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš
Zmluva TÚ/41/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 3 000,00 s DPH 21.09.2020 Hotelová akadémia Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš
Zmluva TÚ/86/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 432,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia Vavrovič
Zmluva TÚ/78/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 443,70 s DPH 07.09.2018 Hotelová akadémia Vavrovič
Zmluva TÚ/84/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 432,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia Todák
Zmluva TÚ/87/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 3 276,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany, Žiar
Zmluva TÚ/79/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 594,00 s DPH 07.09.2018 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany, Žiar
Zmluva TÚ/42/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 621,00 s DPH 21.09.2020 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany - Žiar
Zmluva TÚ/83/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 621,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany - Žiar
Zmluva TÚ/22/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 621,00 s DPH 02.09.2021 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany - Žiar
Zmluva Dodatok Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania 2 800,00 s DPH 09.10.2019 Stredná odborná škola stavebná Stredná odborná škola stavebná
Zmluva TÚ/80/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 306,00 s DPH 07.09.2018 Hotelová akadémia Kráľová
Zmluva TÚ/84/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 288,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia Kráľová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/151
Archív záznamov nájdete TU
Streda 17. 8. 2022