Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TÚ/9//2021 Zmluva o dielo 19 920.00 s DPH 19.03.2021 A projekt - rk, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/1/2019 Zmluva o obstaraní vstupeniek (hradené zamestnancami) 882,00 s DPH 02.01.2019 CK TRIP, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TV/59/2019 Zmluva o obstaraní zájazdu 4 648,30 s DPH 20.05.2019 CK TRIP, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/69/2018 Zmluva o obstaraní zájazdu 4 207,50 s DPH 27.06.2018 CK TRIP, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok k Zmluve o spolupráci ochrana osobných údajov s DPH 07.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/139/2008 poskytovanie stravovania žiakom 600.00/ročne s DPH 03.07.2019 Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny
Zmluva TV//89/2022 Zmluva o Partnerstve s DPH 20.06.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/44/2022 Zmluva o údržbe a servise 851,00 s DPH 07.02.2022 DELTECH, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/106/2022 Darovacia zmluva 130,00 s DPH 11.11.2022 DUGE CATERING, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TV/87/2018 vydanie mandátneho certifikátu (e-goverment) 105,60 s DPH 29.10.2018 Dising, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/33/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 135,00 s DPH 12.02.2018 Erika Kráľová Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/48/2018 vykonávanie činností BOZP a požiarnej ochrany 792,00 s DPH 29.03.2018 GAJOS, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/96/22 Mandátna zmluva o zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti 3 456,00 s DPH 21.09.2022 Gajos, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania (zamestnanci ZŠ) 580,00 s DPH 29.01.2021 Hotelová akadémia Základná škola, Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, 37810472
Zmluva TÚ/138/2008 Dodatok č. 9 s DPH 05.09.2022 Hotelová akadémia Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, L. Mikuláš
Zmluva TÚ/5/2021 Dodatok č. 3 (zamestnanci) s DPH 30.08.2022 Hotelová akadémia Základná škola Miloša Janošku, Čs. brigády 4, L. Mikuláš
Zmluva TÚ/83/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 621,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia TJ Družba Smrečany - Žiar
Zmluva TÚ/84/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 432,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia Todák
Zmluva TÚ/7/2021 Dodatok č. 3 (žiaci) s DPH 19.08.2022 Hotelová akadémia Základná škola Miloša Janošku, Čs. brigády 4, L. Mikuláš
Zmluva TÚ/84/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 288,00 s DPH 24.09.2019 Hotelová akadémia Kráľová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/164
Archív záznamov nájdete TU