Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TV/10-19/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave (ERASMUS+) 10x2697.00 s DPH 29.01.2019 žiaci Hotelovej akadémie - účastníci stáže Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/125/2019 Zmluva o zverejnení majetku do správy 5 500.00 s DPH 13.12.2019 Žilinský samosprávny kraj Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/20 Dohoda o pristúpení 2 400,00 s DPH 31.07.2020 Žilinský samosprávny kraj Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania 3 300.00 s DPH 20.12.2019 Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
Zmluva TV/65-71/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (ERASMUS+) 10x2697.00 s DPH 15.04.2019 Žiaci Hotelovej akadémie - účastníci stáže Hotelová akadémia
Zmluva TV59-68/2018 Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave (ERASMUS+) 10x2697.00 s DPH 21.06.2018 Žiaci Hotelovej akadémie - účastníci stáže Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/2022 Dohoda o požívaní platobnej karty s DPH 28.02.2022 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/34/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000.00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/31/2021 Zmluva o bežnom účte 0,00 s DPH 10.09.2021 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/11/2018 Dohoda o používaní platobnej karty 16,60 s DPH 29.01.2018 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/38/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000,00 s DPH 17.07.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/54/20 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000,00 s DPH 12.10.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/35/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 1 000.00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TÚ 36/2020 Dohoda o používaní platobnej karty 500,00 s DPH 05.05.2020 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva TV/60/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre sprevádzajúcu osobu (ERASMUS+) 3 495,00 s DPH 27.03.2019 zamestnanec školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/70/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre sprevádzajúcu osobu (ERASMUS+) 3 495.00 s DPH 21.06.2018 zamestnanec školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/20/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre sprevádzajúcu osobu (ERASMUS+) 3 495.00 s DPH 12.02.2019 zamestnanec školy Hotelová akadémia
Zmluva TU/45/2021 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory 1 200,00 s DPH 18.10.2021 zamestnanec školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/21-24/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov v odbornej príprave (ERASMUS+) 4x1125.00 s DPH 12.02.2019 zamestnanci školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/61-64/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov v odbornej príprave (ERASMUS+) 4x1125.00 s DPH 26.03.2019 zamestnanci školy Hotelová akadémia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/151
Archív záznamov nájdete TU
Streda 17. 8. 2022