Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TÚ/7/2021 Dodatok č. 3 (žiaci) s DPH 19.08.2022 Hotelová akadémia Základná škola Miloša Janošku, Čs. brigády 4, L. Mikuláš
Zmluva TÚ/138/2008 Dodatok č. 9 s DPH 05.09.2022 Hotelová akadémia Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, L. Mikuláš
Zmluva TÚ/11/2021 Zmluva o odbere odpadu s DPH 24.03.2021 Hotelová akadémia KOUEX s.r.o., IČO 51749700, L. Mikuláš
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 11.03.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TV//89/2022 Zmluva o Partnerstve s DPH 20.06.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/2022 Dohoda o požívaní platobnej karty s DPH 28.02.2022 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok k Zmluve o spolupráci ochrana osobných údajov s DPH 07.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/5/2021 Dodatok č. 3 (zamestnanci) s DPH 30.08.2022 Hotelová akadémia Základná škola Miloša Janošku, Čs. brigády 4, L. Mikuláš
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci (zmena adresy) s DPH 16.04.2018 TransData s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok ku zmluve Dodatok ku Kolektívnej zmluve s DPH 19.01.2022 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TV/8/2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 08.02.2021 PcProfi, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.08.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 18.12.2017 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva RŠ/67/2020 Kolektívna zmluva s DPH 29.12.2020 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny s DPH 07.12.2017 Stredoslovenská energetika, a. s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok ku zmluve č.TÚ/26/2013 Dodatok s DPH 01.06.2022 INTA, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 08.01.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TV/6/2021 Zmluva o spolupráci 0,00 s DPH 23.02.2021 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Hotelová akadémia
Zmluva TV/86/18 Zmluva o spracovávaní osobných údajov 0,00 s DPH 22.10.2018 International Education Society Ltd. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/31/2021 Zmluva o bežnom účte 0,00 s DPH 10.09.2021 Štátna pokladnica Hotelová akadémia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/164
Archív záznamov nájdete TU