Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu (Mladosť) 6 446.44 s DPH 20.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny s DPH 07.12.2017 Stredoslovenská energetika, a. s. Hotelová akadémia
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 18.12.2017 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci (zmena adresy) s DPH 16.04.2018 TransData s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 08.01.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 11.03.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke plynu (škola) 27 843.77 s DPH 28.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení ochrany majetku 284,40 s DPH 11.04.2018 JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č 5 k Zmluve o dodávke plynu (Mladosť) 5 200,00 s DPH 12.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.08.2019 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č 7 k Zmluve o dodávke plynu (škola) 26 000,00 s DPH 12.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania 2 800,00 s DPH 09.10.2019 Stredná odborná škola stavebná Stredná odborná škola stavebná
Zmluva Dodatok Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania 13 500,00 s DPH 09.10.2019 Základná škola Miloša Janošku Základná škola
Zmluva Dodatok Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania 3 300.00 s DPH 20.12.2019 Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
Zmluva TV/82/18 Licenčná zmluva 0,00 s DPH 10.09.2018 KROS. a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TV/86/18 Zmluva o spracovávaní osobných údajov 0,00 s DPH 22.10.2018 International Education Society Ltd. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/32/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 1 080,00 s DPH 09.02.2018 Volejbalový klub Rachmaninka Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/33/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 135,00 s DPH 12.02.2018 Erika Kráľová Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/34/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov (telocvičňa) 236,25 s DPH 12.02.2018 Roman Vavrovič Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/52/20 Dohoda o pristúpení 2 400,00 s DPH 31.07.2020 Žilinský samosprávny kraj Hotelová akadémia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/164
Archív záznamov nájdete TU