Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva TÚ/63/2001 dodatok č. 5 Dodatok k zmluve o zabezpečení ochrany majetku 993,60 s DPH 17.12.2021 JÁGER - ochrana osôb a majetkus.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/32/2020 - dodatok č. 1 Zmluva o servisnej službe 635,18 s DPH 23.11.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok ku zmluve č.TÚ/26/2013 Dodatok s DPH 01.06.2022 INTA, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/28/2016 poskytovanie stravovania zamestnancom ZŠ 13500.00/ročne s DPH 03.07.2019 Základná škola Miloša Janošku Základná škola
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/18/2016 poskytovanie stravovania žiakom ZŠ 136500.00/ročne s DPH 23.08.2019 Základná škola Miloša Janošku Základná škola
Zmluva Dodatok k zmluve o stravovaní TÚ/139/2008 poskytovanie stravovania žiakom 600.00/ročne s DPH 03.07.2019 Centrum pre deti a rodiny Centrum pre deti a rodiny
Zmluva Dodatok k Zmluve o spolupráci ochrana osobných údajov s DPH 07.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Hotelová akadémia
Zmluva Dodatok ku zmluve Dodatok ku Kolektívnej zmluve s DPH 19.01.2022 Základná organizácia OZPŠaV pri Hotelovej akadémii Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/74 - 77/2019 Kúpna zmluva 4x1.00 s DPH 10.07.2019 zamestnanci školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/65-71/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (ERASMUS+) 10x2697.00 s DPH 15.04.2019 Žiaci Hotelovej akadémie - účastníci stáže Hotelová akadémia
Zmluva TV/61-64/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov v odbornej príprave (ERASMUS+) 4x1125.00 s DPH 26.03.2019 zamestnanci školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/21-24/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov v odbornej príprave (ERASMUS+) 4x1125.00 s DPH 12.02.2019 zamestnanci školy Hotelová akadémia
Zmluva TV/10-19/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave (ERASMUS+) 10x2697.00 s DPH 29.01.2019 žiaci Hotelovej akadémie - účastníci stáže Hotelová akadémia
Zmluva TV59-68/2018 Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave (ERASMUS+) 10x2697.00 s DPH 21.06.2018 Žiaci Hotelovej akadémie - účastníci stáže Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/134/2019 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 33 408.00 s DPH 20.12.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/126/2019 zmluva o službe 453,50 s DPH 17.12.2019 Lindstrom, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/125/2019 Zmluva o zverejnení majetku do správy 5 500.00 s DPH 13.12.2019 Žilinský samosprávny kraj Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/122/2019 poskytnutie služby webhosting 101,52 s DPH 29.11.2019 SinergiQ, s.r.o. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/107/2019 zmluva o dodávke plynu (Mladosť) 3 000,00 s DPH 27.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
Zmluva TÚ/106/2019 zmluva o dodávke plynu 15 000.00 s DPH 27.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Hotelová akadémia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/151
Archív záznamov nájdete TU
Streda 17. 8. 2022