• Dobrovoľníctvo na Cyklo Retro Tour v Liptovskom Mikuláši
    • Spoznajte projekty, ktoré nám pomáhajú rásť

    • 17. 9. 2021
    • Kvalita školy ide ruka v ruke s kvalitou vzdelávania. Dôkazom toho je aj Hotelová akadémia, ktorá sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov s cieľom získať a rozvíjať odborné, ako aj praktické zručnosti našich žiakov a pedagógov.

     Schválené projekty Erasmus+ a Interreg SK – CZ sú výzvou a zároveň možnosťou, ako získať medzinárodné skúsenosti v oblasti marketingu, gastronómie či hotelierstva. Projekty sú zamerané na upevňovanie partnerstva medzi Slovenskom, Španielskom, Talianskom a Českou republikou a taktiež na rozvíjanie jazykových kompetencií.

   • Od koreňa po plody
    • Od koreňa po plody

    • 14. 9. 2021
    • Predmetová komisia spoločného stravovania organizuje v dňoch 20. 9. 2021 - 11. 10. 2021 celoškolskú súťaž pre všetkých žiakov a zamestnancov školy "Od koreňa po plody ".
   • Žiacka školská rada šírila radosť a potešenie v rámci Festivalu ľudskosti
    • Žiacka školská rada šírila radosť a potešenie v rámci Festivalu ľudskosti

    • 18. 6. 2021
    • Členovia Žiackej školskej rady Erik Koky II.C, Daniel Kubovčík III.EF, Samuel Melich II.C sa zapojili do akcie Festival ľudskosti 2021. V uliciach Liptovského Mikuláša rozdávali ruže a krabičky s drobnou sladkosťou a milými slovami tak šírili vďačnosť, radosť a potešenie. Oslovili tak ľudí z prvých línií - zdravotníkov, predavačov, lekárnikov, zamestnacov pošty, zamestnacov Palúčanskej pekárne a tiež ľudí v uliciach, ktorých táto pozornosť veľmi potešila.

   • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy
    • Slávnostný banket pod taktovkou III.EF triedy

    • 21. 5. 2021
    • Žiaci III. EF triedy učebný odbor kuchár, čašník Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pod vedením svojich skúsených majstrov odborného výcviku pripravili v dňa 17. mája 2021 v rámci ukončenia trojročného štúdia - slávnostný banket - pre svojich pozvaných hostí. Týmto záverečným výstupom demonštrovali časť svojich odborných schopností a zručností nadobudnutých počas trojročného štúdia. Organizovaním prezentačných podujatí umožňuje škola žiakom rozvíjať odborné kompetencie nielen v učebnom odbore kuchár, čašník ale aj vo všetkých študijných a učebných odboroch.

   • Upeč svoju pizzu
    • Upeč svoju pizzu

    • 14. 5. 2021
    • Pod týmto názvom sa v mesiaci apríl uskutočnilo školské kolo v pečení pizze. Žiaci mali podľa vlastnej fantázie počas on line vyučovania pripraviť netradičnú pizzu, ktorá zaujme nielen vzhľadom, ale aj chuťou.
   • VUC Žilina
   • EDUPAGE
   • IES Internacional Education Society
   • European Associacion of Hotel and Tourism School
   • HALM na Facebooku
   • ISIC
   • Poradca pre školy
  • Videospravodajstvo

  • Rýchle odkazy

  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
Piatok 24. 9. 2021