• Prvá odborná konferencia mala pozitívny ohlas

   • 07.05.2018 10:37
   • Žiacka školská rada usporiadala svoju prvú odbornú konferenciu na tému Nedaj sa ovládnuť. Otvorene sa hovorilo o nástrahách a nebezpečenstve sociálnych sietí. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 85 žiakov, ktorí priebeh konferencie hodnotili veľmi dobre.
     
   • Po prvý krát mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa odbornej konferencie, ktorú organizovala Žiacka školská rada v spolupráci s etopédkou školy Soňou Barányovou a odbornými učiteľmi Zuzanou Iľanovskou a Petrom Pirončiakom. Ústrednou témou konferencie boli nástrahy sociálnych sietí a nelátkové závislosti, ktoré sa aktívne dotýkaju teenegerskej generácie. 

    Konferencia sa konala v zasadačke MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Svojou návštevou nás poctil aj primátor mesta Ján Blcháč. V úvode konferencie predsedníčka ŽŠR Martina Trnková predstavila výsledky malého prieskumu, ktorý sa konal na našej škole a po príhovore pani riaditeľky Kataríny Uličnej sa začali odborné prezentácie. Počas konferencie vystupili vzácni hostia z odborných oblastí psychológie, psychiatrie a kriminalistiky. Mgr. Jana Glutová z CPPP sa venovala sociálnemu statusu na sociálnej sieti. MUDr. Jozef Benkovič, ktorý je primárom v OLÚP na Prednej Hore, zaujímavým spôsobom rozprával o nových nelátkových závislostiach a na záver konferencie vystúpila preventistka kpt. JUDr Anna Poljaková, ktorá uviedla fakty o trestnoprávnej zodpovednosti na Internete.

     

    Celý priebeh konferencie bol dobre pripravený. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do diskusie nielen priamo, ale aj prostredníctvom aplikácie, a tak aj tí menej odvažni mohli položiť otázky, ktoré potom moderátor konferencie Kryštof Štolfa tlmočil našim hosťom. Súčasťou konferencie, boli aj malé coffebreaky, a tak aj touto cestou sa žiaci mohli naučiť kultúre organizovania eventov. Účastníci konferencie si tento event užili a väčšina sa pochvalne vyjadrila k priebehu. K dobrému ohlasu prispelo aj dobrovoľné prihlasovanie na konferenciu a aj to, že každý účastník dostal originálne balenie vody s vignetou konferencie. Už teraz dostávame nápady na usporiadanie ďalšej takejto akcie. 

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022