• Školská súťaž – Hotelácka veľkonočná trefa

   • 10.05.2018 20:44
   • Dňa 7.5.2018 bola vyhodnotená dlhodobá celoškolská súťaž (mesiac) „Hotelácka veľkonočná trefa“. Súťaž sa realizovala na hodinách TSV za pomoci vyučujúcich TSV. Do súťaže sa zapojilo 20 tried, súťažili 15 členné družstvá v 3 disciplínach. Boli ocenené najlepšie 3 družstvá a najlepší jednotlivci.

   • Žiaci si vyskúšali svoje pohybové zručnosti v streľbe do futbalovej bránky, do basketbalového koša a vo volejbale podanie na cieľ. Za každú disciplínu mohli získať 50 bodov, spolu 150 bodov, jednotlivec mal 10 pokusov. Prvé tri miesta obsadili tradične najstaršie skúsené triedy: 1. V.B – 67 bodov, 2. IV.B – 63 bodov, 3. V.A – 57 bodov.

    Boli ocenení aj najlepší jednotlivci: futbal – 7 bodov: Kováč. M. (V.A), Kováčiková A. (I.A), Štefániková M. (III.A), Gežík M. (II.ADNŠ); basketbal – 7 bodov: Hanusová V. (IV.A), Rázga A. (II.A); volejbal – 9 bodov: Kubová T. (I.C), Húsková F. (III.C).

    Gratulujeme a ďakujeme vedeniu školy a RZ za finančnú podporu.

    Mgr. Hošalová

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022