• Európsky týždeň športu 2018 a Dni zdravia

   • 23.10.2018 08:20
   • V rámci Európskeho týždňa športu a Dňoch zdravia a pohybu na škole HA LM zrealizovala PK TSV 3. ročník  súťaže „Rýchlo, ďalej, presnejšie“.
   • Za krásneho babieho leta sa do súťaže zapojilo 13 tried HA LM počas hodín TSV a hodín ostaných predmetov 10.10.2018. Súťaže sa zúčastnilo 206 žiakov. Cieľom súťaže bolo zapojiť čo najviac žiakov do pohybu aj počas vyučovania, upevňovať zdravý životný štýl u všetkých žiakov HA LM. Žiaci absolvovali 3 disciplíny: beh okolo mét, hod loptičkou na presnosť do koša, skok z miesta na presnosť do kruhu.

    Ďakujeme vedeniu školy za ústretovosť a tešíme sa na ďalší ročník o rok.

      

    Mgr. Hošalová

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022