• Školská súťaž – Hotelácka májová trefa

   • 04.06.2019 10:53
   • Dňa 4.6.2019 bola vyhodnotená dlhodobá celoškolská súťaž (mesiac máj)  „Hotelácka májová trefa“. Súťaž sa realizovala na hodinách TSV za pomoci vyučujúcich TSV. Do súťaže sa zapojilo 18 tried, súťažili 15 členné družstvá v 3 disciplínach. Boli ocenené najlepšie 3 družstvá.
   • Žiaci si vyskúšali svoje pohybové zručnosti v streľbe do futbalovej bránky, do basketbalového koša a vo volejbale podanie na cieľ. Za každú disciplínu mohli získať 50 bodov, spolu 150 bodov, jednotlivec mal 10 pokusov.

    Výsledky:1. II.A - 90 bodov, 2. IV.AB – 86 bodov, 3. II.F – 79 bodov.

                                                        

    1. miesto - II.AB                                  2. miesto - IV.AB                                 3. miesto - II.F

    Víťazom gratulujeme a ďakujeme rodičovskému združeniu za finančnú podporu. Tešíme sa o rok.

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022