• Európsky týždeň športu 2019 a Týždeň zdravia - „Rýchlo, ďalej, presnejšie“

   • 11.10.2019 13:35
   • V rámci Európskeho týždňa športu a Týždňa zdravia na škole HA LM zrealizovala PK TSV 5. ročník súťaže „Rýchlo, ďalej, presnejšie“. Súťaž sa uskutočnila pre nepriaznivé počasie v telocvični HA LM.

   • Do súťaže sa zapojilo 14 tried HA LM počas hodín TSV a hodín ostaných predmetov 9.10.2019. Súťaže sa zúčastnilo 210 žiakov. Cieľom súťaže bolo zapojiť čo najviac žiakov do pohybu aj počas vyučovania, upevňovať zdravý životný štýl u všetkých žiakov HA LM. Žiaci absolvovali 3 disciplíny: slalomový beh okolo mét, hod loptičkou na presnosť do kýbľa, skok z miesta na presnosť do štvorca.

    Ďakujeme vedeniu školy za ústretovosť a tešíme sa na ďalší ročník o rok

      

    Mgr. Hošalová J.

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022