• Zdravý životný štýl

   • 29.10.2019 10:33
   • V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sa v  dňoch od 14.10. 2019 do 17.10.2019  v rámci celoslovenského projektu Zdravej voľby jedál, nápojov a pohybu uskutočnili praktické odborné exkurzie pre žiakov základných škôl.
   • Zážitkové vyučovanie pre žiakov  Základnej školy M.R.Martákovej, Základnej školy  M. Janošku, Základnej školy Apoštola Pavla a  Základnej školy Bobrovec  pripravili naši žiaci pod vedením odborných učiteliek: Mgr.Baranovej, Ing. Giraškovej, Ing. Feriancovej, Mgr. Maruškinovej, Ing. Zajacovej, PhDr.Žiklovej a Bc. Lúčanovej. Témami boli: Zemiaky náš druhý chlieb, Syrové fondy, Ovocie našich záhrad, Umenie barmana, Život na salaši, Bačova cesta a Syrové inšpirácie.

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022