• Online olympiáda z ANJ? A prečo nie?

   • 03.12.2020 21:09
   • Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje 13 pokračovanie ale prvú online premiéru. 10 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 27.11.2020.
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje 13 pokračovanie ale prvú online premiéru. 10 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 27.11.2020. Všetci preukázali svoju „olympijskú zdatnosť“ v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí a obrázkového príbehu.
    V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v dvoch kategóriách a tu je výsledková listina

    OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU
    v kategórii 2A
    1.miesto Milan Ečimovič (2.A)
    2.miesto Tamara Tkáčová (1.A)
    3.miesto Lucia Kušnírová (1.C)


    v kategórii 2B
    1.miesto Jozef Naništa (3.B)
    2.miesto Juraj Hrnčiar (3.A)
    3.miesto Michal Tomko (5.A)


    Víťazi školského kola v olympiáde z anglického jazyka Milan Ečimovič a Jozef Naništa postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa bude konať 13.1.2021 v CVČ.
    V školskom kole sme odmenili všetkých účastníkov sladkou odmenou a prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.
    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022