• Okresné kolo online anglickej olympiády

   • 31.01.2021 15:50
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších. Naši dvaja najlepší angličtinári sa 13.1.2021 zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré malo svoju prvú online premiéru.
   • Víťazi školských kôl jednotlivých kategórií súťažili len v písomnej časti. Svoje znalosti si preverili z počúvania s porozumením, ovládania slovnej zásoby a gramatiky ako aj z čítania s porozumením.

    Našu školu reprezentovali víťazi školského kola v kategórii 2A Milan Ečimovič z 2.A triedy a v kategórii 2B Jozef Naništa z 3.B triedy.

    Milan Ečimovič skončil na peknom 3.mieste a Jozef Naništa na 1.mieste a zároveň postupuje do krajského kola, ktoré bude takisto formou online 10.2.2021.

    Obom súťažiacim srdečne blahoželáme.
    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022