• Súťaž „Rýchlo, ďalej, presnejšie“

   • 24.10.2017 11:02
   • V rámci 2. ročníka Európskeho týždňa športu a Týždňa zdravej výživy PK TSV zrealizovala súťaž „Rýchlo, ďalej, presnejšie“. Za krásneho babieho leta sa do súťaže zapojilo 16 tried HA LM počas hodín TSV a hodín ostaných predmetov od 18.10 do 20.10.2017.

   • Súťaže sa zúčastnilo 232 žiakov. Cieľom súťaže bolo zapojiť čo najviac žiakov do pohybu aj počas vyučovania, upevňovať zdravý životný štýl u všetkých žiakov HA LM. Žiaci absolvovali 3 disciplíny: beh okolo mét, hod loptičkou na presnosť do koša, skok z miesta na presnosť do kruhu.

    Ďakujeme vedeniu školy za ústretovosť a tešíme sa na ďalší ročník o rok.

     

      

     

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022