• Európsky deň jazykov = 26.september

   • 22.10.2021 11:39
   • Vedeli ste, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov? Viete, že na našej škole sa učia štyri cudzie jazyky? 
   • V jednom z nich si posledný septembrový týždeň zmerali sily žiaci študijných odborov prvého až piateho ročníka. Aby boli sily rozložené, tak súťažili v dvoch kategóriách - 1. až 2. ročník v nižšej a 3. až 5. ročník vo vyššej kategórii.

    Na hodinách nemčiny absolvovali kvíz o nemecky hovoriacich krajinách, pričom sa aj veľa nového naučili a dozvedeli. Súčet bodov najlepších ôsmich žiakov rozhodol o celkovom poradí triedy. Zároveň sme v triede vyhodnotili aj najlepších jednotlivcov. Súťažiaci získali sladké odmeny a najlepší jednotlivci aj písacie potreby.

    Nižšiu kategóriu vyhrala II.A trieda s počtom bodov 118, na druhom mieste skončila I.A trieda s počtom bodov 89 a tretia priečka patrí II.C s počtom bodov 72. K najúspešnejším jednotlivcom v týchto triedach patrí Šimon Roman II.A, Nicolas Zelina I.A a Ema Palajová II.C

    Vyššiu kategóriu najlepšie ovládla V.A trieda s počtom bodov 110, druhú priečku obsadila IV.B s počtom bodov 94 a tretie miesto získala IV.A s počtom bodov 75. Aj tu sme vyhlásili najlepších jedotlivcov, a to Andrián Kendera V.A, Marek Moravčík a Nadežda Machajová IV.B, Frederik Guoth IV.A trieda.

    Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme !

    Bis zum nächsten Mal!

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022