• Nezabudnuteľný zážitok z exkurzie v Poprade

   • 25.10.2017 10:29
   • Odborná exkurzia v Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. a na medzinárodnom Letisku Poprad - Tatry priniesla žiačkam z 3.C a 4.C množstvo cenných informácií a zážitkov, ktoré rozšírili ich teoretické vedomosti z odborných predmetov.
   • Dňa 24.10.2017 sa žiačky III. C a IV.C triedy študijného odboru pracovník marketingu, zameranie cestovný ruch, zúčastnili v sprievode odborných učiteliek Ing. Kamenickej a Ing. Vagačovej odbornej exkurzie v Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. a na medzinárodnom Letisku Poprad - Tatry. Cieľom exkurzie bolo prepojiť teoretické vedomosti žiačok o železničných a leteckých dopravných službách s praktickou stránkou poskytovania týchto služieb. V rámci exkurzie bol žiačkam poskytnutý odborný výklad zo strany pracovníkov uvedených spoločností. Žiačky mali možnosť nahliadnuť do zákulisia viacerých činností, ktoré spoločnosti vykonávajú v súvislosti s prepravnou činnosťou cestujúcich. Okrem rozšírenia vedomosti si žiaci odniesli cenné zážitky, napríklad praktickú ukážku vyhľadávania výbušnín prostredníctvom cvičeného psa, videli ako sa röntgenuje batožina i cestujúci počas bezpečnostnej kontroly. Žiačky dostali aj vlastné letenky a palubný lístok, kde mohli vidieť povinné náležitosti cestovných dokladov. Mali možnosť vidieť, kam putuje ich batožina po absolvovaní check-in, dozvedeli sa, ako sa kontroluje podozrivá batožina a ako pristupuje k podozrivým cestujúcim, ako sa postupuje pri preprave špeciálnych kategórií cestujúcich, ako sú maloleté deti alebo postihnutí cestujúci. Letisko Poprad-Tatry nás privítalo krásnym slnečným aj keď veterným počasím a poskytlo nám nádherné výhľady na štíty Vysokých Tatier. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Majerskému zo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a pani Krause a jej milým kolegom za veľmi ochotný a ústretový prístup a cenné informácie, ktoré nám boli ochotní poskytnúť.

     

      

    viac fotografií nájdete tu.

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022