• Olympijské rekordy v anglickej olympiáde

   • 23.11.2017 18:47
   • Olympiáda predstavuje súťaž najlepších z najlepších a nemusí ísť práve o športové podujatie, ktoré sa uskutočňuje každé štyri roky. Olympiáda v anglickom jazyku v tomto školskom roku má už svoje desaťročné pokračovanie.
   • 20 najlepších študentov, nominovaných z radov učiteľov anglického jazyka sa zúčastnilo školského kola, ktoré sa uskutočnilo 22.11.2017. Všetci preukázali svoju "olympijskú zdatnosť" v jazykových zručnostiach. Medzi tieto patrili posluch s porozumením, gramatický test, slovná zásoba, čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti vo forme hrania rolí, obrázkového príbehu či diskusie.

       

    V anglickom jazyku v školskom kole sa súťažilo v 2 kategóriách a tu je výsledková listina:

    V kategórii 2A:

    1. miesto      Lucia Ortcykrová (2.C)

    2. miesto      Martin Baláž (1.C)

    3. miesto      Natália Vrzgulová (2.C)

    kategórii 2B:

    1. miesto     Michal Cibák (3.C)

    2. miesto     Kristína Linhartová (4.C)

    3. miesto     Yeva Maria Gurska (4.C)

     

    Víťazi školského kola olympiády z anglického kola Lucia Ortcykrová a Michal Cibák postujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 17.1.2018.

    V školskom kole sme odmenili všetkých účastníkov sladkou odmenou a perom a prví traja súťažiaci dostali odmenu vo forme školských potrieb.

      

    PK CUJ

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022