• Online Slávnostná imatrikulácia pre žiakov prvých ročníkov
   • Online Slávnostná imatrikulácia pre žiakov prvých ročníkov

   • 05.03.2021 11:48
   • Aj keď zlá pandemická situácia nám nedovolovala pripraviť Imatrikulácie v reálnom čase, Žiacka školská rada spolu s vedením Hotelovej akadémie pripravila pre žiakov prvých ročníkov online imatrikulácie, a tak ich oficiálne prijala medzi seba.
   • Naši prváci boli v škole, len čosi vyše mesiaca, ale my sme nezabudli na to, aby sme ich správne prijali medzi seba. 2.3.2021 sa viac ako 60 prvákov spolu s triednymi pani učiteľkami  zúčastnilo online imatrikulácie. Členovia Žiackej školskej rady si pre nich pripravili zaujímavé úlohy. V úvode sa im prihovorila aj pani riaditeľka, ktorá ocenila ich iniciatívu zapojiť sa do online

    Imatrikulácií. Prvákom popriala ešte veľa úspechov pri ďaľšom vzdelávaní a oficiálne ich  tak prijala medzi študentov našej školy.

    • Prváci sa zapojili do online kvízu, kde odpovedali na vedomostné otázky z ich štúdijných a učebných odborov.
    • ŽŠR ocenila aj iniciatívu žiakov, ktorí sa zapojili  do výzvy crazy fotka cez soc.sieť Instagram
    • Nakoniec prváci slávnostne prečítali sľub a každá trieda tak dostala dekrét o Imatrikulácii, ktorý ich bude čakať po návrate v triedach.
    • Slávnosté Imatrikulácie moderovali Erik Koky II.C, Kristína Prievalská III.B, Daniel Kubovčík III.EF

     

    •     
   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022