• Žiacka školská rada aktívna aj cez víkend
   • Žiacka školská rada aktívna aj cez víkend

   • 27.04.2019 06:50
   • Mladí ľudia z celého kraja sa v piatok a sobotu 12.- 13.4.2019 stretli v penzióne ADAK v Párnici na 21. Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského kraja.  Našu školu reprezentovali žiaci Tomáš Golešényi II.C a Filip Jáger II.C
   • Piatkový večer sa niesol v duchu budovania priateľstiev, pozvánok na podujatia aj zdieľania príkladov dobrej praxe v práci s mládežou v kraji. Sobotňajší deň sa niesol v duchu pohľadu späť aj pohľadu vpred. Delegáti členských organizácií , žiackych školských rád a mestských mládežníckych parlamentov prijali správu o činnosti RMŽK, Správu o hospodárení, na Vedomie zobrali aj Plán činnosti na rok 2019.

    Vyvrcholením zhromaždenia bola voľba vedenia organizácie na najbližšie 3 roky. Predsedom sa stal staro-nový predseda Martin ŠTUREK, Predsedníctvo je tvorené: Karina GROBARČÍKOVÁ, Marek BAJČI, Lukáš ŠVAŇA, k ním pribudli Jakub KOPRDA a Miloš ĎURATNÝ. Posledným členom predsedníctva bude Darina ČIERNIKOVÁ, ktorá je menovaná.

   • Naspäť na zoznam článkov
Pondelok 15. 8. 2022