• Pripravení učitelia zvládnu nové situácie. 

   • 01.06.2020 06:34
   • Marec 2020. Korona je v Európe. Odišli sme zo škôl. Ostali sme doma. Začali sme učiť. Inak. Z domu. Otvorili sa nám nové výzvy, ktoré sme uchopili. Aspoň tí, ktorí chceli. Oddali sme sa webinárom, online školeniam, Zoom a Teams konferenciám.
   • Tento školský rok, aj napriek pandémii, hoaxom, skepse a neistote, som zažil super veci. Nová trieda, nové polstoročie, projekt Erasmus, Írsko, Nórsko, Španielsko. A nové super veci vďaka Komenského inštitútu.

     

    Marec 2020. Sme doma. Dokedy? Neviem. Ale čo viem, že sa môžem pochváliť tým, čo sa mi podarilo a pracovať na tom, čo mi nevyšlo v mojom projekte. Všetky stretnutia v Komenského inštitúte boli plné podnetných a cenných skúseností. Vždy som odchádzal nabitý energiou, ktorú som chcel preniesť aj do našej školy. Ako účastník Komenského inštitútu som pripravil projekt pre učiteľov Teachers First, alebo učitelia majú prednosť. 

     

     

    September 2019. Môj projekt začal. Prihlásilo sa 7 statočných učiteliek. Pracovali sme s obsahom, novými štandardami predmetu. Mali sme workshopy zamerané na mentoring a koučing a na aktivty, ktoré robia hodiny živými, aktívnymi a prínosnými. Prišla fáza práce. Začali sme pracovať tímovo. Zdieľali sme informácie, vymieňali skúsenosti, rozprávali sa konštruktívne a profesionálne. 

     

    Január 2020. Odišiel som na mesačný projekt Erasmus do Španielska. Ale moje kolegyne pracovali. Pripravili si hodiny s použitím aktivizačných metód. Vyskúšali si niekoľko z nich. V rôznych triedach na rôznych predmetoch. Pracovali v skupinách, koučovali žiakov, manažovali čas a nezabúdali na reflexiu. Darilo sa.

     

    Na našom projekte sme mali pracovať do konca apríla. Čakali nás výstupy, otvorené hodiny, stretnutia s kolegami, mediálne stretnutia v miestnej televízii a rozhlase. Karanténa, učenie na diaľku, školenie kolegov ako pracovať cez internet však odsunuli náš projekt. Mali sme záverečné online stretnutie, kde sme zhodnotili našu prácu. Projekt sa vydaril. Tento rok dal mojim kolegyniam nový pohľad, inšpiráciu a odvahu pracovať inak a pracovať spolu. Tímová práca učiteľa je určite cesta k dobrým výsledkom. Moje očakávania sa naplnili a sme v cieli. Najlepšie to zhodnotili samotné kolegyne, ktoré boli v projekte Teachers First. Okrem iného povedali:

     

    Janka: „... zrazu som zistila, že pre aktívnu hodinu môžem urobiť oveľa viac a oveľa zaujímavejším spôsobom.“

    Beata: „...vynikajúci projekt, ktorý donúti každého učiteľa opustiť svoju komfortnú zónu a  opäť sa naštartovať, zlepšiť sebareflexiu“

    Veronika: “...prínosný, zaujímavý, didaktický, motivačný, pozitívny a neobmedzujúci. A bol krátky. J“

    Zuzana: „...projekt mi ukázal ako robiť moje hodiny inak. Som rada, že som sa mohla zúčastniť.“

    Mária: „ ..zvyšovať aktivitu žiakov, ale ako? To mi projekt ukázal.”

    Anna: „..obohatenie, iný pohľad a prístup, návšteva hodín kolegov, noví ľudia, názor kolegov, motivácia a sebarozvoj.“

     

    Práca s učiteľmi je úžasná. Prináša svoje hodnoty. Udržateľnosť projektu je práve v efektívnom vzdelávaní učiteľov. Chceme pokračovať v týchto aktivitách. Učitelia majú prednosť. Len pripravení učitelia efektívne zvládnu nové situácie. 

     

    Jún 2020. Stále sme doma. Učíme na diaľku. Škola, študenti nám chýbajú.  Ako to pôjde ďalej, čo sa asi zmení? A ako začneme v septembri? Uchytí sa tá zmena v maturitách? To je všetko vo hviezdach, ale my už vieme, že chceme na sebe pracovať, učiť sa, posúvať sa, a byť tím, ktorý vie spolupracovať.

     

    Peter Pirončiak

    učiteľ odborných predmetov

     

   • Naspäť na zoznam článkov
Sobota 13. 8. 2022