• Upeč svoju pizzu

   • 14.05.2021 19:03
   • Pod týmto názvom sa v mesiaci apríl  uskutočnilo školské kolo v pečení pizze. Žiaci mali podľa vlastnej fantázie  počas on line vyučovania pripraviť netradičnú pizzu, ktorá zaujme nielen vzhľadom, ale aj chuťou.
   • Odborná komisia zo sedemnástich  súťažných prác vyhodnotila za najlepšie :

    1. Miesto : Sladká ovocná pizza s mascarpone : Lietavcová Michaela 3.EF

    2. Miesto : Indiánsky sen : Čunderlíková Romana 2.D

    3. Miesto : Rodinná pizza Nováka Erika z triedy 2.D

    Ostatným žiakom patrí vďaka za účasť v školskom kole.

   • Naspäť na zoznam článkov
Piatok 24. 9. 2021