• Prezidenti Vyšehradskej skupiny sa stretli na Slovensku.

   • 27.10.2018 16:31
   • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši bola toho súčasťou. Na výnimočný deň  11.10.2018 si určite budú dlho spomínať nielen hostitelia, pozvaní hostia ale aj všetci prítomní usporiadatelia  významnej udalosti ako bola návšteva prezidentov V4 v skanzene v Pribyline. 

   • Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši prispela  nemalou mierou  k tejto  významnej  udalosti. Žiaci spolu s pedagógmi   v oblasti  gastronómie majú oproti iným profesiám tú výhodu, že pri svojej práci sa často stretávajú  s významnými osobnosťami spoločenského či kultúrneho života.

    Mali sme česť a pripravili sme pre najvyšších predstaviteľov V4 a ich delegácie krásne posedenie v príjemnom a tradičnom slovenskom prostredí starej vozárne v skanzene v Pribyline.  Žiaci učebného odboru aranžér pod odborným vedením MOV Bc. Jany Kozemčákovej  spríjemnili priestor starej vozárne svojimi výrobkami a dotvorili tak ľudový dizajn vozárne.

    Pre pozvaných hostí sme pripravili slávnostné posedenie v ľudovom tóne kde sme spojili moderné prvky stolovania s ľudovými. 

    Na slávnostnom pohostení prirodzene nechýbali tradičné slovenské a liptovské syry v estetickom prevedení MOV Bc. Jany Fronkovej servírované v atypických drevených korýtkach. Pánom prezidentom sme v ochutnávkach vína priblížili  slovenské vínohradnícke oblasti – Južnoslovenskú, Malokarpatskú, Nitriansku, Tokajskú.  

    Slávnostný servis syrov a vína zrealizovali  žiačky IV. AB triedy - Ivana Dideková, Sabina Dúhová, Katarína Juríková, Petra Matošová, Andrea Teniaková, Jesika Vozárová, ktoré pracovali pod odborným vedením HMOV PhDr. Ivety Grešovej.

    “Všetci sme mali veľkú trému, pretože sme obsluhovali prezidentov V4“ skonštatovali sme na záver. Pocit zodpovednosti zvládnuť všetko na  sto percent bol obrovský. Našťastie všetko dopadlo veľmi dobre a páni prezidenti sa s nami rozlúčili podaním ruky a spoločnou fotografiou. Bol to pre nás všetkých neopakovateľný zážitok .

          

     

    PhDr. Iveta Grešová, HMOV

   • Naspäť na zoznam článkov
Streda 17. 8. 2022